รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษด่วน รับแปลเอกสารราชการ รับแปลบทคัดย่อ พร้อมรับรองเอกสารจากบริษัท รับประกันคุณภาพ
รับแปลภาษาอังกฤษ-รับแปลภาษาอังกฤษด่วน-pasacenter

รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษด่วน รับแปลเอกสารราชการ

ส่งเอกสารเพื่อสอบถามราคาค่าแปลได้ทาง

Email:  pasacenter@gmail.com

Line: 0943422420

รับแปลภาษาอังกฤษด่วน รับแปลเอกสารราชการ โดย ศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter.com บริการ รับแปลงานภาษาอังกฤษ รับแปลบทคัดย่อนักศึกษา รับแปลเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และจากอังกฤษเป็นไทย พร้อมประทับตรารับรองเอกสารโดยบริษัท ดำเนินการแปลโดยนักแปลที่มีประสบการณ์ในการแปลภาษาอังกฤษมากว่า 10 ปี โดยเฉพาะในงาน แปลเอกสารราชการ นั้น ทางบริษัทให้บริการรับแปลและยื่นรับรองเอกสาร กระทรวงต่างประเทศ มาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ทราบดีว่าต้องแปลแบบไหน จึงจะนำไปใช้งานต่อได้จริง 

รับแปลภาษาอังกฤษ

** ราคาค่าแปลภาษาอังกฤษ สำหรับเอกสารทั่วไปและเอกสารราชการนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณ เนื้อหา ความยากง่ายในการจัดวางรูปแบบสร้างตาราง และระยะเวลา ความเร่งด่วนของงาน ทางบริษัทจะแจ้งราคาค่าแปลภาษาอังกฤษ/แปลภาษาอังกฤษด่วน ให้ทราบได้ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้จัดส่งไฟล์งานทั้งหมดที่ต้องการให้แปล ให้กับเราเพื่อประเมินราคาทางอีเมลหรือไลน์แล้วเท่านั้น  

สอบถามระยะเวลาและค่าบริการ แปลเอกสารภาษาอังกฤษได้ที่

E-mail : pasacenter@gmail.com

Line Id : 0943422420

รับแปลภาษาอังกฤษ สำหรับเอกสารประเภทต่างๆดังนี้

รับแปลเอกสารราชการภาษาไทยเป็นอังกฤษ

รับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารยื่นวีซ่า เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรารับรองเอกสารแปลจากบริษัท เพื่อนำไปใช้ยื่นต่อหน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึงนำไปยื่นขอรับรองที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ ทั้งนี้ ถ้าลูกค้าไม่อยากไปดำเนินการด้วยตัวเอง ทางบริษัทมีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศให้ด้วย เอกสารราชการ ที่ให้บริการแปลภาษาอังกฤษ เช่น แปลหนังสือรับรองโสด แปลใบสูติบัตร แปลใบเกิด แปลทะเบียนสมรส รับแปลพาสปอร์ต แปลทะเบียนหย่า ฯ

รับแปลบทคัดย่อด่วน

รับแปลบทคัดย่อ แปลบทคัดย่อด่วน โดยนักแปลปริญญาโท เอกภาษาอังกฤษ โดยรองรับงาน แปลบทคัดย่อหลายสาขาวิชา เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ สังคม กฎหมาย สิ่งแวดล้อม บัญชี ฯ โดยลูกค้าสามารถส่งไฟล์บทคัดย่อที่ต้องการแปลพร้อมแจ้งกำหนดรับงานทางอีเมล เพื่อตรวจสอบคิวงานได้โดยเมื่อได้รับไฟล์งานบทคัดย่อแล้ว บริษัทจะแจ้งเสนอราคากลับโดยเร็ว

รับแปลเอกสารการศึกษาภาษาอังกฤษ

แปลเอกสารด้านการศึกษาทุกประเภท จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และแปลจากอังกฤษเป็นไทย เช่น แปลใบเกรด แปลทรานสคริป แปลใบประกาศนียบัตร แปลหนังสือรับรองผลการเรียน แปลใบรับรองวุฒิการศึกษาทุกระดับ โดยในการ แปลภาษาอังกฤษ สำหรับเอกสารด้านการศึกษานี้ ทางบริษัทจะมีการประทับตรารับรองเอกสารจากบริษัทพร้อมจัดส่ง ems

รับแปลเอกสารบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษด่วน สำหรับงานเอกสารด้านบริษัท เช่น รับแปลหนังสือรับรองบริษัท รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์ แปลทะเบียนนิติบุคคล แปลหนังสือรับรองเงินเดือน แปลใบทะเบียนการค้า แปลหนังสือรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ แปลโดย นักแปลที่มีความชำนาญด้านเอกสารราชการของบริษัทโดยเฉพาะ สามารถรองรับงานแปลภาษาอังกฤษด่วนได้อย่างรวดเร็ว พร้อมประทับตรารับรองเอกสารจากบริษัท

สำหรับเอกสารต่างๆต่อไปนี้

 • รับแปลบทคัดย่อ รับแปลบทคัดย่อด่วน
 • รับแปลจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ
 • รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน เป็นอังกฤษ
 • รับแปลใบเกรดภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 • รับแปลใบประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษ
 • รับแปลเอกสารสมรส ขอวีซ่า เป็นภาษาอังกฤษ
 • รับแปลข้อบังคับบริษัทเป็นอังกฤษ
 • รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
 • รับแปลภาษาอังกฤษด่วน รับแปลเอกสารด่วน
 • รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
 • รับแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ
 • รับแปลภาษาต่างประเทศอื่นๆเป็นภาษาอังกฤษ
 • รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารด่วน

บริการยื่นรับรองเอกสาร ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล 

เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ แปลภาษาอังกฤษ/แปลเอกสารภาษาอังกฤษ กับเรา เราจึงมีบริการ ยื่นรับรองเอกสาร สำหรับงานแปลเอกสารราชการ ที่ต้องการนำไปรับรองที่กรมการกงสุล โดยทางบริษัทจะคิดค่าบริการเพียง 800 บาท/1 ท่าน (ราคาไม่รวมค่าแปลและค่าธรรมเนียมกระทรวง) โดยจะใช้เวลาดำเนินการพร้อมจัดส่ง ems ภายใน 7 วันทำการ ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง email pasacenter@gmail.com เพื่อขอทราบราคารวมทั้งหมด

 • ค่าบริการในการไปยื่นรับรองเอกสาร 800 บาท (ไม่รวมค่าบริการแปลและค่าธรรมเนียมของกระทรวง)
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการรับรองจนแล้วเสร็จ : 7 วันทำการหลังได้เอกสารจากลูกค้า
 • การจัดส่งเอกสาร: ทางบริษัทจะส่งเป็น ems ให้ เมื่อเอกสารรับรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารตัวจริงมาเพื่อรับรองเท่านั้น สำเนาของเอกสาร ไม่สามารถเอามารับรองให้ได้

ใช้บริการ รับแปลภาษาอังกฤษ กับศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter ดียังไง

โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งงานแปลภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า โดยจะเน้นไปที่ความถูกต้องของงานแปล โดยจะแปลโดยนักแปลที่มีความชำนาญในแต่ละด้าน เช่นในด้านงานแปลเอกสารราชการ ผู้แปลมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารราชการ เพื่อส่งให้กระทรวงรับรองมาเป็นเวลาเกิน 10 ปี และยังเน้นไปที่ความรวดเร็วและส่งงานตรงตามกำหนดนัด พร้อมความสวยงามของเอกสาร ที่จะมีการจัดวางรูปแบบเอกสารทั้งหมดให้ตรงตามต้นฉบับ ลูกค้าที่ใช้บริการ แปลภาษาอังกฤษ/แปลเอกสารด่วน กับทางเรา จะได้รับงานแปลที่มีความถูกต้อง พร้อมได้รับงานตามกำหนดเวลาอย่างแน่นอน 

นักแปลภาษาอังกฤษมืออาชีพ
PasaCenter.com ให้บริการ รับแปลภาษาอังกฤษด่วน โดยให้ความสำคัญในเรื่องของความถูกต้องของงานแปลอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในการแปลเอกสารที่มีความสำคัญ เช่น งานแปลเอกสารราชการ เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการต่างๆ ที่จะต้องนำไปใช้ที่ต่างประเทศ หรือใช้กับหน่วยงานในประเทศไทย เช่น กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เอกสารเหล่านี้ หากมีการแปลผิดพลาดไป ก็อาจจะเกิดผลเสียต่อลูกค้าได้ แม้ในเรื่องเล็กๆอย่างวันที่ เดือน ปี หากผิดพลาดไป ทางกระทรวงก็จะไม่รับรองให้ ดังนั้นเราจึงมีระบบการตรวจเช็คงานแปลภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะจัดส่งให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานแปลอังกฤษ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่ต้องกลับมาแก้กันบ่อยๆ
การจัดรูปตามต้นฉบับ
งานแปลภาษาอังกฤษ หรือเอกสารราชการต่างๆ ที่มีฟอร์มหรือรูปแบบตารางที่ซับซ้อน เช่น ใบเกรด งบการเงิน ภงด ฯ และในงานแปลเอกสารทั้งหมด ทางบริษัทจะจัดรูปแบบตารางต่างๆ ให้ตรงตามหรือใกล้เคียงกับต้นฉบับงานแปลให้มากที่สุด โดยการจัดรูปแบบฟอร์มนั้น มีความสำคัญในการนำเอกสารไปยื่นใช้งานที่หน่วยงานต่างๆเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้การตรวจสอบเอกสารเป็นไปด้วยความง่าย ทำให้ลดปัญหาในการถูกตีกลับของเอกสารได้เป็นอย่างดี
จัดส่งงานแปลภาษาอังกฤษตามกำหนด
ทางศูนย์แปลภาษาของเรา ให้ความสำคัญกับเรื่อง การจัดส่งงานที่ตรงตามกำหนดนัดหมาย มาโดยตลอด หากงานไหนที่ทางเรามองว่า ไม่สามารถแปลได้ทันกับความต้องการของลูกค้า ก็จะแจ้งไม่รับงานตั้งแต่แรก เพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องเสียเวลาและเสียความรู้สึก ถ้าส่งงานไม่ทันตามนัดหมาย ดังนั้นเมื่อลูกค้าใช้บริการ รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารราชการเป็นภาษาอังกฤษ กับทางบริษัทแล้ว ขอให้ท่านมั่นใจได้เลยว่า จะได้รับงานแปลตามกำหนดนัดหมายอย่างแน่นอน

รับแปลภาษาอังกฤษ และรับแปลภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวม 8 ภาษา

ศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter ของเรา นอกจากจะให้บริการ รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ – แปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษ แล้ว ยังให้บริการแปลเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ อีก รวม 8 ภาษา ได้แก่ แปลภาษาจีน แปลภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี ภาษาเขมร รับแปลภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ซึ่งสำหรับ งานแปลภาษาอังกฤษ เราให้บริการ แปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ รวมถึงแปลจากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอื่นๆอีกด้วย
รับแปลภาษาจำนวน-7-ภาษา---ศูนย์แปลเอกสาร-Pasacenter

ภาษาอื่นๆที่ทางศูนย์แปลภาษาของเราให้บริการแปล

 • ภาษาลาว
 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาเขมร
 • ภาษาอิตาลี
 • ภาษาเวียดนาม