รับแปลสูติบัตร ใบเกิด

แปลสูติบัตร ใบเกิด จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และภาษาอื่นๆ รับประกันผลงาน
รับแปลสูติบัตร-แปลใบเกิด-pasacenter

รับแปลสูติบัตร แปลใบเกิด

รับแปลสูติบัตรเป็นภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯ พร้อมรับรองเอกสาร

ส่งเอกสารเพื่อสอบถามราคาค่าแปลสูติบัตรได้ทาง

Email:  pasacenter@gmail.com

Line: 0943422420

Pasacenter.com ให้บริการ แปลสูติบัตร แปลใบเกิด และรับแปลเอกสารราชการ พร้อมรับรองคำแปลโดยบริษัท และมีบริการยื่นรับรองเอกสาร กรมการกงสุล สำหรับลูกค้าที่ต้องใช้เอกสารที่ผ่านการรับรองจากกระทรวง ดำเนินงานแปลโดย นักแปลที่มีความชำนาญด้านการแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะ

แปลสูติบัตร แปลใบเกิด กับ pasacenter

 • รับแปล สูติบัตร โดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะ
 • มีบริการ รับแปลสูติบัตรด่วน ส่งงานได้ภายใน 1 วัน
 • จัดเรียงรูปแบบคำแปลสูติบัตร ตามต้นฉบับ
 • จัดส่งงานแปลตามกำหนดนัด
 • ตอบอีเมลรวดเร็ว ลูกค้าจะได้รับการแจ้งราคาภายใน 30 นาที เมื่อส่งต้นฉบับไฟล์งานสอบถามราคา
 • เอกสารมีตราประทับรับรองคำแปลจากบริษัทให้ทุกงาน
 • มีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศ สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกไปดำเนินการด้วยตนเอง

บริการ แปลสูติบัตร เป็นภาษาอื่นๆ รวม

นอกจากจะให้บริการ รับแปลสูติบัตรเป็นภาษาอังกฤษ แล้ว ทางบริษัทยังให้บริการ รับแปลสูติบัตรเป็นภาษาอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 8 ภาษา โดยแต่ละภาษา จะมีนักแปลเฉพาะทาง ที่ชำนาญด้านการแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะ เป็นผู้ดำเนินการแปล

 • แปลสูติบัตรเป็นภาษาอิตาลี
 • แปลสูติบัตรเป็นภาษาอังกฤษ
 • แปลสูติบัตรเป็นภาษาเขมร
 • แปลสูติบัตรเป็นภาษาเวียดนาม

บริการ ยื่นรับรองสูติบัตร และรับรองเอกสารราชการอื่นๆ ที่กรมการกงสุล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการ รับรองสูติบัตร หรือเอกสารราชการอื่นๆ ที่กรมการกงสุล และไม่อยากที่จะเสียเวลาไปดำเนินการด้วยตนเอง ทาง pasacenter มีบริการเป็นตัวแทนยื่นรับรองเอกสาร เพื่อประทับตราจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ รับแปลสูติบัตร และแปลเอกสารราชการอื่นๆกับทางบริษัทด้วย โดยมีค่าบริการในการยื่นรับรอง 800 บาท/1ท่าน ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร (ราคาไม่รวมค่าแปล และค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารของกระทรวง) โดยลูกค้าสามารถแจ้งติดต่อขอใช้บริการรับรองเอกสาร ได้ทางอีเมลและไลน์ ตามหน้าเว็บไซต์

ข้อสำคัญก่อนใช้บริการ รับรองเอกสาร

 • ค่าบริการ 800 บาท ส่ง ems ฟรี (ราคาไม่รวมค่าแปล + ค่าธรรมเนียมกระทรวงฉบับละ 400 บาท)
 • ระยะเวลาดำเนินการรับรองเอกสาร: 7วันทำการ ไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • เอกสารที่จะรับรอง ลูกค้าต้องส่งเอกสารตัวจริงมาเพื่อรับรองเท่านั้น ไม่สามารถถ่ายรูป หรือส่งสำเนามารับรองได้
 • การจัดส่งเอกสาร: เมื่อเอกสารได้รับการรับรองจากกระทรวงแล้ว จะจัดส่ง ems กลับไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
 • การชำระค่าบริการ: ชำระเต็มจำนวน ก่อนเริ่มดำเนินการ

แปลสูติบัตร - ใบเกิด

 1. ลูกค้าถ่ายรูป/แสกน สูติบัตร รวมถึงเอกสารราชการอื่นๆ ที่ต้องการแปล ระบุภาษาที่ต้องการแปล กรณีต้องการรับรองกระทรวงด้วย ให้ระบุมาด้วย ส่งมาที่ email: pasacenter@gmail.com หรือ Lineid : 0943422420
 2. เมื่อได้รับเมลเอกสารจากลูกค้าแล้ว ทางศูนย์แปลจะทำการ เสนอราคาให้ทราบ
 3. หากลูกค้าตกลงให้เราดำเนินการ สามารถชำระเงิน พร้อมถ่ายรูปสลิป เพื่อแจ้งโอนเงิน
 4. เมื่อได้รับยอดโอนเข้ามาแล้ว บริษัทจะแจ้งตอบกลับอีเมล/ไลน์ พร้อมกับเริ่มงานให้ในทันที
 5. บริษัทจัดส่งเอกสาร ตามกำหนดที่แจ้งไว้ 

เกี่ยวกับบริการ รับแปลสูติบัตร

บริการแปลเอกสารราชการของเรา

ทางบริษัทให้ดำเนินการ แปลเอกสารออนไลน์มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยมีความชำนาญด้านการแปลเอกสารราชการ เพื่อรับรองที่กระทรวงเป็นอย่างดี ในการแปลสูติบัตร และเอกสารราชการอื่นๆนี้ ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ฯ ล้วนดำเนินการแปลโดยนักแปลที่มีประสบการณ์ในการ แปลสูติบัตร และเอกสารราชการอย่างแท้จริง มีการจัดรูปแบบคำแปลตรงตามต้นฉบับ สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา ทั้งในการยื่นที่กระทรวงต่างประเทศ หรือนำไปใช้ที่ต่างประเทศก็ตาม
Click Here