รับแปลเอกสารขอวีซ่า

แปลเอกสารยื่นขอทำวีซ่า แปลเอกสารราชการ พร้อมบริการ รับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
รับแปลเอกสารขอวีซ่า-แปลเอกสารยื่นวีซ่า

รับแปลเอกสารยื่นวีซ่า 

รับแปลเอกสารยื่นขอวีซ่า รับแปลเอกสารราชการ พร้อมประทับตรารับรอง

ส่งเอกสารเพื่อสอบถามราคาค่าแปลได้ทาง

Email:  pasacenter@gmail.com

Line: 0943422420

รับแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารราชการ พร้อมประทับตรารับรองคำแปล จากบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย – ศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter   ให้บริการ รับแปลเอกสารราชการทุกประเภท จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงรับแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่นๆอีก 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี เวียดนาม เขมร ลาว และอิตาลี โดยสำหรับงานแปลเอกสารขอวีซ่า จะดำเนินการโดยนักแปลที่มีประสบการณ์ด้านแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะ ทำให้คำแปลออกมาที่ความถูกต้อง สามารถนำไปใช้งานได้จริง ทั้งที่กรมการกงสุล และสถานทูตต่างประเทศ

รับแปลเอกสารขอวีซ่า เบื้องต้น

** ราคาค่าแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารราชการ ข้างต้นเป็นเพียงราคาคร่าวๆเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบเรทของทางบริษัท ราคาค่าแปลจริง ขึ้นอยู่กับปริมาณ เนื้อหา การจัดวางรูปแบบ ความเร่งด่วนของงาน ทางบริษัทจะแจ้งราคาค่าแปลเอกสารขอวีซ่า/เอกสารราชการ ให้ทราบได้ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ส่งไฟล์งานทั้งหมดที่ต้องการแปล มาประเมินราคาทางอีเมลหรือไลน์แล้วเท่านั้น  

สอบถามระยะเวลาและค่าบริการ แปลเอกสารขอวีซ่า ได้ที่

E-mail : pasacenter@gmail.com

Line Id : 0943422420

ทุกประเภท เช่น

 • รับแปล ใบรับรองโสด
 • รับแปลทะเบียนบ้าน
 • รับแปลพาสปอร์ต
 • รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ
 • รับแปลทะเบียนสมรส
 • รับแปลสูติบัตร รับแปลใบเกิด
 • รับแปลใบมรณบัตร
 • รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
 • รับแปลใบทะเบียนการค้า
 • รับแปลงบการเงิน
 • รับแปลใบภงด/ภพ20
 • รับแปลบัตรประชาชน รับแปลใบขับขี่
 • รับแปลใบหย่า
 • รับแปลใบเกรด แปลทรานสคริป
 • รับแปลโฉนดที่ดิน
 • รับแปลปริญญาบัตร หนังสือรับรองจบการศึกษา
 • รับแปลหนังสือรับรองเงินเดือน
 • รับแปลหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
 • รับแปลใบประกาศนียบัตร เอกสารรับรองต่างๆ
 • รับแปลสลิปเงินเดือน หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 • รับแปลหนังสือรับรองปกครองบุตร ปค.14
 • รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน
 • รับแปลหนังสือรับรองรายได้
 • รับแปลเอกสารขอวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษ
 • รับแปลหนังสือรับรองเอกสารสิทธิทรัพย์สิน
 • รับแปลเอกสารยื่นวีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว เอกสารสมัครแอร์โฮสเตส เอกสารวีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น

แปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารราชการ กับ pasacenter

 • แปลเอกสาร วีซ่า เอกสารราชการ โดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะ
 • มีบริการ รับแปลเอกสารยื่นวีซ่าด่วน พร้อมรับรองจากบริษัท ส่งงานได้ภายใน 1 วัน
 • จัดเรียงตารางหรือรูปแบบคำแปล ตรงตามต้นฉบับ
 • จัดส่งงานแปลเอกสารตรงตามกำหนดนัด
 • ตอบอีเมลรวดเร็ว เสนอราคาให้ลูกค้าภายใน 30 นาที (เฉพาะลูกค้าที่ได้ส่งไฟล์ที่จะแปลมาประเมินราคาเท่านั้น)
 • เอกสารที่แปลจะมีตราประทับรับรองคำแปลจากบริษัทให้ทุกงาน
 • มีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศ กรณีต้องการให้รับรองเอกสารที่กงสุลด้วย

บริการ แปลเอกสารขอวีซ่า เป็นภาษาอื่นๆ รวม

นอกจาก Pasacenter จะให้บริการ แปลเอกสารยื่นขอวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษ แล้ว ทางบริษัทยังให้บริการ รับแปลเอกสารวีซ่าต่างๆ เป็นภาษาอื่นๆ รวมทั้งหมด 8 ภาษา ซึ่งแต่ละภาษาที่ให้บริการแปลนั้น ก็จะมีนักแปลที่ชำนาญด้านเอกสารราชการ เอกสารขอวีซ่า ในภาษานั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบการแปล

 • แปลเอกสาร ขอวีซ่า เป็นภาษาญี่ปุ่น
 • แปลเอกสารขอวีซ่าเป็นภาษาเกาหลี
 • แปลเอกสารขอวีซ่าเป็นภาษาจีน
 • แปลเอกสารขอวีซ่าเป็นภาษาลาว
 • แปลเอกสารทำวีซ่าเป็นภาษาอิตาลี
 • แปลเอกสารทำวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษ
 • แปลเอกสารทำวีซ่าเป็นภาษาเขมร
 • แปลเอกสารทำวีซ่าเป็นภาษาเวียดนาม

บริการ รับรองเอกสารกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการ รับรองเอกสารวีซ่า รับรองเอกสารราชการ ที่กรมการกงสุล และไม่ต้องการที่จะเสียเวลาไปดำเนินงานด้วยตัวเอง ทาง pasacenter มีบริการเป็นผู้แทนยื่นรับรองเอกสาร เพื่อให้เอกสารแปลได้มีการประทับตรารับรองคำแปลจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กงสุล กระทรวงต่างประเทศ ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ แปลเอกสารยื่นวีซ่า และแปลเอกสารราชการอื่นๆกับทางบริษัทด้วย โดยมีค่าบริการในการยื่นรับรอง 800 บาท/1ท่าน ไม่จำกัดปริมาณเอกสาร (ราคานี้ไม่รวมค่าแปล และค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารของกงสุล) โดยลูกค้าสามารถแจ้งติดต่อขอใช้บริการรับรองเอกสาร ได้ทางอีเมลและไลน์ ตามหน้าเว็บไซต์

ข้อควรทราบก่อนใช้บริการ รับรองเอกสาร

 • ค่าบริการ 800 บาท ส่ง ems ฟรี (ราคาไม่รวมค่าแปล + ค่าธรรมเนียมกระทรวงฉบับละ 400 บาท)
 • ระยะเวลาดำเนินการรับรองเอกสาร: 7วันทำการ ไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • เอกสารที่จะรับรอง ลูกค้าต้องส่งเอกสารตัวจริงมาเพื่อใช้รับรองเท่านั้น สำเนาหรือรูปถ่าย ไม่สามารถรับรองได้
 • การจัดส่งงาน: เมื่อเอกสารได้รับการรับรองจากกระทรวงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่ง ems กลับไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
 • การชำระค่าบริการ: ชำระเต็มจำนวน ก่อนเริ่มดำเนินการรับรองเอกสาร

แปลเอกสารยื่นวีซ่า

 1. ลูกค้าถ่ายรูป/แสกนไฟล์ เอกสารยื่นขอวีซ่าทั้งหมด ที่ต้องการให้เราแปล ระบุภาษาที่ต้องการแปล ถ้าต้องการรับรองกระทรวงด้วย ให้ระบุมาด้วย ส่งไฟล์มาที่ email: pasacenter@gmail.com หรือ Lineid : 0943422420
 2. เมื่อบริษัทได้รับเมลหรือรูปถ่ายเอกสารจากลูกค้าแล้ว ทางเราจะทำการ เสนอราคาให้ลูกค้าทราบ
 3. ถ้าหากลูกค้าตกลงให้เราดำเนินงาน สามารถชำระเงินค่าแปล พร้อมถ่ายรูปสลิป เพื่อแจ้งการโอนเงิน
 4. เมื่อได้รับยอดโอนจากลูกค้าเข้ามาแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งตอบกลับอีเมล/ไลน์ พร้อมทั้งเริ่มงานแปลให้ลูกค้าในทันที
 5. บริษัทจัดส่งไฟล์งานแปลรวมถึงจัดส่ง ems ตามกำหนดที่แจ้งไว้

เกี่ยวกับบริการ รับแปลเอกสารยื่นวีซ่า

บริการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารราชการของเรา

ทางบริษัทให้บริการ แปลเอกสารผ่านทางออนไลน์มาเป็นช่วงเวลากว่า 10 ปี โดยมีความชำนาญด้านการแปลเอกสารราชการ เพื่อรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์เป็นเป็นอันดี ในการแปลเอกสารยื่นวีซ่า และเอกสารราชการอื่นๆนี้ ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ฯ ล้วนจัดการแปลโดยผู้แปลที่มีประสบการณ์ในการ แปลเอกสารยื่นวีซ่า และเอกสารราชการอย่างแท้จริง มีการจัดรูปแบบคำแปลตรงตามต้นฉบับของงาน ทำให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานต่อได้โดยราบรื่น ทั้งในการยื่นรับรองเอกสารที่ กงสุล กระทรวงต่างประเทศ หรือนำไปใช้ที่ต่างประเทศก็ตาม