รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

แปลหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน บริษัท เป็นภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น แปลเอกสารขอวีซ่า พร้อมรับรองคำแปล
รับแปลหนังสือรับรองบริษัท-ห้างหุ้นส่วน-เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท ภาษาอังกฤษ

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท เป็นภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น แปลวัตถุประสงค์ แปลเอกสารขอวีซ่า

ส่งเอกสารเพื่อสอบถามราคาค่าแปลได้ทาง

Email:  pasacenter@gmail.com

Line: 0943422420

หนังสือรับรองบริษัท เป็นเอกสารที่แสดงถึงข้อมูลของบริษัท, ห้างหุ้นส่วน ซึ่งจะประกอบด้วย วันที่จดทะเบียนบริษัท เลขจดทะเบียน ชื่อของบริษัท ห้างหุ้นส่วน รายชื่อของกรรมการบริษัท รวมถึงชื่อของกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆของบริษัทเพื่อเกิดผลภาระผูกพันธ์ ที่อยู่หรือสำนักงานใหญ่ของบริษัท ทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยในหน้าต่อไปจะแสดงถึงวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน แสดงถึงว่าบริษัทตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการใด เช่น วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม ประกอบธุรกิจบริการ ปกติในการนำหนังสือรับรองบริษัท ไปใช้กับหน่วยงานราชการ จะต้องใช้ฉบับที่คัดใหม่ อายุไม่เกิน 3 เดือน และสำหรับธนาคาร ส่วนใหญ่แล้วจะต้องใช้หนังสือรับรองบริษัท ฉบับคัดใหม่ไม่เกิน 1 เดือน

Pasacenter.com ให้บริการ แปลหนังสือรับรองบริษัท  และแปลเอกสารราชการขอวีซ่า พร้อมรับรองคำแปลโดยบริษัท และพร้อมกับมีบริการยื่นรับรองเอกสาร กงสุล กระทรวงต่างประเทศ สำหรับลูกค้าที่จะต้องใช้เอกสารแปลที่ผ่านการให้การรับรองจาก กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล จัดการแปลโดย นักแปลที่มีความมีฝีมือด้านการแปลเอกสารราชการเป็นภาษาอังกฤษเพื่อขอวีซ่าโดยเฉพาะ

แปลหนังสือรับรองบริษัท กับ Pasacenter ดีกว่ายังไง?

 • แปลหนังสือรับรองบริษัทโดยผู้แปลที่มีความชำนาญด้านการแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะ
 • มีบริการ รับแปลหนังสือรับรองบริษัทด่วน ส่งงานได้ภายใน 1 วัน
 • จัดเรียงรูปแบบคำแปลหนังสือรับรองบริษัท ตามต้นฉบับ
 • จัดส่งงานที่แปลตามกำหนดนัด
 • ตอบอีเมลฉับไว ลูกค้าจะได้รับอีเมลหรือไลน์การแจ้งเสนอราคาภายในเวลา 30 นาที เมื่อส่งต้นฉบับไฟล์งานสอบถามราคาค่าแปล
 • เอกสารที่แปลมีการประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัทให้ทุกงาน
 • บริษัทมีบริการยื่นรับรองเอกสารที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ สำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์ที่จะไปจัดการด้วยตนเอง

บริการ แปลหนังสือรับรองบริษัทเป็นภาษาอื่นๆ รวม

นอกจากบริษัทจะให้บริการ แปลหนังสือรับรองบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ แล้ว ทางบริษัทยังมีบริการ รับแปลหนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน เป็นภาษาอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 8 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี ซึ่งแต่ละภาษา จะมีนักแปลเฉพาะทาง ที่ชำนาญด้านการแปลเอกสารราชการเพื่อขอวีซ่าโดยเฉพาะ เป็นผู้ดูแลงานแปลโดยตรง

 • แปลหนังสือรับรองบริษัทเป็นภาษาญี่ปุ่น
 • แปลหนังสือรับรองบริษัทเป็นภาษาเกาหลี
 • แปลหนังสือรับรองบริษัทเป็นภาษาจีน
 • แปลหนังสือรับรองบริษัทเป็นภาษาลาว
 • แปลหนังสือรับรองบริษัทเป็นภาษาอิตาลี
 • แปลหนังสือรับรองบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ
 • แปลหนังสือรับรองบริษัทเป็นภาษาเขมร
 • แปลหนังสือรับรองบริษัทเป็นภาษาเวียดนาม

บริการ ยื่นรับรองหนังสือรับรองบริษัท และรับรองเอกสารราชการอื่นๆ ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการ รับรองหนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสารราชการอื่นๆ ที่กงสุล กระทรวงต่างประเทศ และไม่ต้องการที่จะเสียเวลาไปกระทำด้วยตนเอง ทาง pasacenter มีบริการเป็นตัวแทนยื่นรับรองเอกสาร เพื่อให้เอกสารได้มีการประทับตรารับรองคำแปลจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ แปลหนังสือรับรองบริษัท และแปลเอกสารราชการอื่นๆกับทางบริษัทด้วย โดยมีค่าบริการในการยื่นรับรอง 800 บาท/1ท่าน ไม่จำกัดปริมาณเอกสาร (ราคาไม่รวมถึงค่าแปลเอกสาร และค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารของทางกระทรวง) โดยลูกค้าสามารถแจ้งขอใช้บริการรับรองเอกสาร ได้ทางอีเมลหรือไลน์ ตามหน้าเว็บไซต์ต์

ข้อสำคัญที่ควรทราบก่อนใช้บริการ รับรองเอกสาร

 • ค่าบริการยื่นรับรอง 800 บาท ส่ง ems ฟรี (ราคาไม่รวมค่าแปล + ค่าธรรมเนียมกระทรวงฉบับละ 400 บาท)
 • ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการรับรองเอกสาร: 7วันทำการ ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • เอกสารที่จะนำมารับรอง ลูกค้าต้องส่งเอกสารตัวจริงมาเพื่อใช้รับรองเท่านั้น สำเนาหรือรูปถ่าย ไม่สามารถเอาไปรับรองได้
 • การจัดส่งงาน: เมื่อเอกสารได้รับการรับรองจากกระทรวงเสร็จแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่ง ems กลับไปให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
 • การชำระค่าบริการ: ชำระเต็มจำนวน ก่อนเริ่มดำเนินการ

แปลหนังสือรับรองบริษัท

 1. ลูกค้าถ่ายรูป/แสกน หนังสือรับรองบริษัท รวมทั้งเอกสารราชการอื่นๆ ที่ต้องการแปล ระบุภาษาที่ต้องการแปล ถ้าต้องการยื่นรับรองกระทรวงด้วย ให้ระบุมาด้วย ส่งไฟล์มาที่ email: pasacenter@gmail.com หรือ Lineid : 0943422420
 2. เมื่อบริษัทได้รับอีเมลหรือรูปถ่ายเอกสารจากลูกค้าแล้ว ทางบริษัทจะทำการ เสนอราคาให้ทราบโดยเร็ว
 3. ถ้าหากลูกค้าตกลงให้เราดำเนินงาน สามารถชำระเงินค่าบริการแปล พร้อมถ่ายภาพสลิป เพื่อแจ้งโอนเงิน
 4. เมื่อได้รับยอดโอนเข้ามาแล้ว บริษัทจะทำการแจ้งตอบกลับอีเมลหรือไลน์ พร้อมเริ่มงานให้ในทันที
 5. บริษัทจัดส่งเอกสาร ตามกำหนดที่แจ้งไว้ 

เกี่ยวกับบริการ รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

แปลวัตถุประสงค์บริษัท หนังสือรับรองบริษัท

ศูนย์แปล pasacenterให้บริการ แปลเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารราชการ เพื่อรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศเป็นเป็นอันดี ในการแปลหนังสือรับรองบริษัท และเอกสารราชการอื่นๆนี้ ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาจีน แปลภาษาเกาหลี ฯ ล้วนปฏิบัติการแปลโดยนักแปลที่มีความสามารถในการ แปลหนังสือรับรองบริษัท และเอกสารราชการอย่างแท้จริง มีการจัดวางรูปแบบคำแปลตรงตามต้นฉบับของงาน ทำให้ลูกค้าสามารถนำเอกสารที่แปลไปใช้งานต่อได้อย่างไม่มีปัญหา ทั้งในการยื่นรับรองเอกสารที่ กรมการกงสุล หรือนำไปใช้งานที่ต่างประเทศก็ตาม