รับแปลภาษาจีน

รับแปลภาษาจีนกลาง จีนตัวเต็ม แปลภาษาจีนด่วน แปลเอกสารราชการภาษาจีนทุกประเภท พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัท
รับแปลภาษาจีน-2bg-pasacenter

รับแปลภาษาจีน ไทย อังกฤษ

รับแปลภาษาจีนกลาง จีนตัวเต็มและจีนตัวย่อ

ส่งเอกสารเพื่อสอบถามราคาค่าแปลได้ทาง

Email:  pasacenter@gmail.com

Line: 0943422420

รับแปลภาษาจีน แปลภาษาจีนเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นจีนศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter.com ให้บริการ รับแปลเอกสารภาษาจีน (แปลภาษาจีนกลาง และแปลภาษาจีนตัวเต็ม จีนฮ่องกง) รับแปลเอกสารขอวีซ่าเป็นภาษาจีน พร้อมรับรองเอกสาร ดำเนินการแปลโดยนักแปลภาษาจีนระดับมืออาชีพ ประสบการณ์ในการ แปลเอกสารภาษาจีน และประสบการณ์ล่ามโรงงานจีน กว่า 15 ปี รับประกันคำแปลถูกต้อง จัดส่งงานแปลตรงกำหนด รองรับงาน รับแปลภาษาจีนด่วน สำหรับเอกสารราชการ พร้อมประทับตรารับรองคำแปล จากบริษัท

แปลเอกสารภาษาจีน เบื้องต้น

** ราคาค่าแปลภาษาจีน ขึ้นอยู่กับจำนวนคำ ความยากง่ายในการจัดวางรูปแบบสร้างตาราง และความเร่งด่วนของการใช้งาน ทางบริษัทจะแจ้งราคาให้ทราบได้ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ส่งไฟล์งานทั้งหมดที่ต้องการแปล มาประเมินราคาแล้วเท่านั้น  

สอบถามระยะเวลาและค่าบริการ แปลเอกสารภาษาจีน ได้ที่

E-mail : pasacenter@gmail.com

Line Id : 0943422420

บริการ รับแปลภาษาจีน ของเรา รองรับงานแปลประเภทต่างๆดังนี้

รับแปลเอกสารราชการภาษาจีน ไทย อังกฤษ

รับแปลเอกสารราชการ เป็นภาษาญี่ปุ่น ทุกประเภท แปลเอกสารขอวีซ่าเป็นภาษาญี่ปุ่น แปลเอกสารทางการศึกษาเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น แปลเอกสารเพื่อสมรสกับคนญี่ปุ่น และสำหรับคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ เรามีบริการ ยื่นรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ให้ด้วย เอกสารราชการที่ให้บริการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นอาทิเช่น แปลทะเบียนบ้าน แปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล แปลใบรับรองโสด แปลสูติบัตร (ใบเกิด) แปลทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า แปลจดหมายแนะนำตัว แปลหน้าสมุดบัญชีธนาคาร แปลใบเกรด แปลใบประกาศนียบัตร ฯลฯ

รับแปลคู่มือภาษาจีน

บริการ รับแปลคู่มือภาษาจีน ทุกประเภท อาทิเช่น แปลคู่มือพนักงานภาษาจีน-ไทย แปลคู่มือเครื่องจักรภาษาจีน แปลคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ภาษาจีนเป็นไทย คู่มือพนักงานภาษาจีน-ไทย แปลโดยนักแปลล่ามภาษาจีน ประสบการณ์กว่า 20 ปี สามารถใช้คำศัพท์ด้านเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างดี อ่านเข้าใจง่าย พร้อมรับแปลคู่มือจากภาษาไทยเป็นจีน

รับแปลเอกสารการศึกษาภาษาจีน

บริการ แปลเอกสารทางการศึกษาจากภาษาจีนเป็นไทย และจากภาษาไทยเป็นจีน ไม่ว่าจะเป็น รับแปลใบจบการศึกษาภาษาจีนเป็นไทยและอังกฤษ รับแปลใบประกาศนียบัตรจากจีนเป็นอังกฤษ-ไทย แปลใบเกรด แปลใบประกาศนียบัตร จากภาษาไทยเป็นจีน เพื่อเรียนต่อที่ประเทศจีน โดยคำแปลจะจัดรูปแบบให้ตรงตามต้นฉบับ พร้อมประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัทให้เรียบร้อย

รับแปลเอกสารบริษัทไทย จีน อังกฤษ

รับแปลภาษาจีน แปลภาษาจีนกลาง สำหรับงานแปลเอกสารด้านบริษัท โดยนักแปลภาษาจีน ที่มีความชำนาญในการแปลเอกสารภาษาจีนด้านบริษัท และเอกสารราชการของบริษัทโดยเฉพาะ เช่น แปลทะเบียนบริษัทไทยเป็นจีน รับแปลหนังสือรับรองบริษัท รับแปลหนังสือรับรองเงินเดือน แปลวัตถุประสงค์บริษัท แปลรายงานประจำปีเป็นภาษาจีน ทั้งจีนกลางและจีนตัวเต็ม

เอกสารราชการต่างๆต่อไปนี้

 • รับแปลใบรับรองโสดเป็นภาษาจีน
 • รับแปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาจีน
 • รับแปลพาสปอร์ตจีนเป็นไทย
 • รับแปลใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาจีน
 • รับแปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาจีน
 • รับแปลสูติบัตร ใบเกิด
 • รับแปลใบมรณบัตรเป็นภาษาจีน
 • รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
 • รับแปลใบทะเบียนการค้า
 • รับแปลงบการเงินเป็นภาษาจีน
 • รับแปลใบภงด/ภพ20
 • รับแปลบัตรประชาชน
 • รับแปลใบหย่า
 • รับแปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 • รับแปลจดหมายเป็นภาษาญี่ปุ่น
 • รับแปลใบรับรองจบการศึกษาจีนเป็นอังกฤษ
 • รับแปลใบเกรดภาษาจีนเป็นไทย
 • รับแปลใบประกาศนียบัตรภาษาจีนเป็นไทย
 • รับแปลงานวิจัย บทคัดย่อ เรียงความ
 • รับแปลข้อบังคับบริษัทเป็นภาษาจีน
 • รับแปลเอกสารบริษัทเป็นภาษาจีน
 • รับแปลภาษาจีนกลางเป็นไทยด่วน
 • รับแปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน (ตัวเต็มตัวย่อ)
 • รับแปลภาษาจีนเป็นไทย
 • รับแปลรายงานการประชุมเป็นภาษาจีน

บริการยื่นรับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

กรณีที่ลูกค้าที่ใช้บริการ แปลเอกสารภาษาจีน กับทางศูนย์แปลของเรา แล้วต้องการยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศด้วย จะต้องแปลเอกสารนั้นๆเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งให้กรมการกงสุลรับรองด้วย ซึ่งถ้าไม่สะดวกที่จะไปดำเนินการรับรองเอกสารด้วยตนเอง ทางบริษัทของเราก็มีบริการยื่นรับรองเอกสารให้เสร็จเรียบร้อย โดยมีราคาค่าบริการในการยื่นรับรองเพียง 800 บาท/1ท่าน ไม่จำกัดจำนวนเอกสารที่ยื่นขอรับรอง (โดยราคาค่าบริการ 800 บาทนี้ ไม่ได้รวมถึงค่าบริการแปลเอกสารและค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารของกรมการกงสุล)

 • ค่าบริการยื่นรับรอง 800 บาท (ไม่รวมค่าบริการแปลและค่าธรรมเนียมของกระทรวง)
 • ระยะเวลาในการยื่น: 7 วันทำการหลังได้รับเอกสารจากลูกค้าพร้อมชำระค่าบริการ
 • การจัดส่งเอกสาร: เมื่อรับรองเสร็จแล้ว จะส่งกลับทาง EMS จากกระทรวง
 • ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารตัวจริงมาเพื่อรับรองเท่านั้น ใช้สำเนามารับรองไม่ได้

ใช้บริการ แปลภาษาจีน กับศูนย์แปลเอกสารของเราดียังไง?

Pasacenter.com มุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัท รับแปลเอกสารภาษาจีน ที่ส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เราจึงพยายามที่จะดำเนินงานด้านการแปลภาษาจีน ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ตั้งแต่ในเรื่องของนักแปลภาษาจีนที่ร่วมงานกับเราแต่ละท่านนั้น ต่างก็มีเป็นนักแปลที่มีประสบการณ์และความสามารถในการแปลภาษาจีน อยู่ในระดับที่สูง ทำให้คำแปลภาษาจีนมีความถูกต้องให้มากที่สุด ทั้งในเรื่องของการจัดวางรูปแบบของงานแปลเอกสาร ที่เราก็ตั้งใจทำออกมาให้ตรงตามต้นฉบับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากนี้เรามีระบบการตรวจทาน งานแปลภาษาจีนทุกครั้ง ก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความพิถีพิถันและความตั้งใจใน งานแปลภาษาจีนของเรา จะทำให้ลูกค้าได้รับงานแปลที่ดีที่สุด และเป็นลูกค้าประจำกันอย่างเหนียวแน่น รายละเอียดเกี่ยวกับบริการ รับแปลเอกสาร เพิ่มเติม

มีบริการ "รับแปลภาษาจีนด่วน"

สำหรับเอกสารราชการ ที่ต้องการแปลเป็นจีน ทั้งจีนกลาง หรือจีนตัวเต็ม และต้องการรับงานด่วนภายใน 1-2 วัน สามารถแจ้งขอรับบริการ แปลภาษาจีนด่วน กับเรา พร้อมถ่ายรูป (แสกนไฟล์) ที่ต้องการแปล ส่งมาทำการประเมินราคาได้ทาง email หรือ line ข้างต้น ทางบริษัทจะทำการเสนอราคากลับภายในเวลา 30-45 นาที ** กรณีไม่มีไฟล์เอกสารส่งมา ทางบริษัทขออนุญาตไม่ตอบคำถามและแจ้งราคาใดๆ

ประสบการณ์นักแปล 20 ปี

"เพราะงานแปลเอกสาร ไม่ใช่ให้ใครแปลก็เหมือนกัน" PasaCenter.com ให้บริการ รับแปลภาษาจีน โดยนักแปลภาษาจีน ประสบการณ์ในงานด้านการแปลเอกสาร และงานล่ามภาษาจีน กว่า 20 ปี โดยสามารถรองรับงานแปลภาษาจีนได้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะงานแปลเอกสารราชการเป็นภาษาจีน และงานด้านคู่มือการใช้งานเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ และสามารถรองรับงานแปลภาษาจีนด่วน ได้เป็นอย่างดี

จัดรูปแบบคำแปลตรงตามต้นฉบับ

"งานแปลจะถูกจัดรูปแบบให้ออกมารูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด" สำหรับงานแปลภาษาจีนที่มีรูปภาพหรือตารางมากๆ ลูกค้าอาจจะเป็นห่วง ว่าเมื่อแปลออกมาแล้ว จะมีการจัดรูปแบบเหมือนตามต้นฉบับและสามารถนำไปใช้งานได้หรือไม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นเอกสารภาษาจีน ที่จะต้องนำไปใช้ที่หน่วยงานราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงต่างประเทศ สถานทูตจีน เขตที่จีน ฯ ซึ่งหากจัดรูปแบบไปไม่เหมือนตามต้นฉบับจริงๆ ก็อาจจะถูกตีกลับมาให้มาแปลไปใหม่ ซึ่งก็จะเป็นการเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ แปลภาษาจีน กับทางบริษัทของเรานั้น ทางบริษัทจะทำการจัดรูปแบบ วางเลย์เอ้าท์ต่างๆ ให้ตรงตามต้นฉบับ ท่านสามารถนำไปใช้งานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้อย่างดี

ส่งงานแปลภาษาจีนตรงกำหนดเวลา

"ไม่ช้า ไม่เลท ลูกค้าไม่ต้องตามทวงงานให้เสียอารมณ์" ทางบริษัทเปิดให้บริการ รับแปลภาษาจีน ผ่านทางเว็บไซด์มาตั้งแต่ปี 2007 สิ่งที่เรายึดถือตลอดมา คือเรื่องของความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมายมา โดยตลอดระยะเวลาการทำงานด้าน แปลภาษาจีน ของบริษัทเรานั้น เราไม่เคยจัดส่งงานช้าหรือด้อยคุณภาพให้ลูกค้าเลยแม้แต่ครั้งเดียว เพราะเราทราบเป็นอย่างดีว่า ลูกค้าทุกท่านล้วนมีความจำเป็นต้องรีบใช้เอกสารที่แปลโดยเร็ว การผิดนัดส่งงานนั้น อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก เช่น ยื่นวีซ่าไม่ทัน ทำสัญญาล่าช้า ฯ ดังนั้นแล้ว เราจึงให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดส่งงานแปลให้ตรงตามเวลามาโดยตลอด

รองรับงานแปลเอกสารถึง 8 ภาษา

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปลเว็บไซต์ จดหมาย รวมถึงแปลข้อความประชาสัมพันธ์ต่างๆ นอกจากทาง Pasacenter จะให้บริการ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาจีนกลาง แล้ว ยังให้บริการรับแปลภาษาอื่นๆ อีกจำนวน 7 ภาษา ซึ่งได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร ภาษาลาว ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดภาษาที่ต้องการแปล พร้อมส่ง email หรือ line ให้กับเราเพื่อประเมินราคาค่าบริการแปลได้ตลอด

มีบริการ "แปล+ยื่นกงสุล"

กรณีที่ลูกค้าต้องการให้นำฉบับแปลภาษาอังกฤษ ไปดำเนินการยื่นรับรองเอกสาร ที่กระทรวงต่างประเทศ แต่ไม่สะดวกที่จะไปดำเนินการรับรองด้วยตนเอง ทางบริษัทมีบริการ แปลภาษาจีน + แปลภาษาอังกฤษ และยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล ให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าแบบครบวงจรอีกด้วย โดยบริษัทคิดค่าบริการนำเอกสารไปยื่นรับรองที่กงสุลเพียง 800 บาทเท่านั้น (ราคาไม่รวมค่าแปลเอกสาร+ค่าธรรมเนียมรับรองของกระทรวง) >> รับแปลเอกสาร+รับรองกระทรวง

รับแปลภาษาจีน และรับแปลภาษาต่างประเทศอื่นๆ จำนวน 8 ภาษา

 ศูนย์แปลภาษา Pasacenter ของเรามีบริการรับแปลเอกสารภาษาจีน ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ และแปลเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ ทั้งสิ้นรวม 8 ภาษา ได้แก่ แปลภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม และภาษาลาว ซึ่งในการแปลภาษาจีน จะรองรับทั้งงาน รับแปลภาษาจีนกลาง (จีนตัวย่อ) และภาษาจีนตัวเต็ม (ภาษาจีนดั้งเดิม)
รับแปลภาษาจำนวน-7-ภาษา---ศูนย์แปลเอกสาร-Pasacenter

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า แปลเอกสารราชการเพื่อสมรสกับชาวจีน จำเป็นจะต้องแปลเอกสารเป็นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อนำไปรับรองที่กระทรวงต่างประเทศด้วย ทาง pasacenter มีบริการ แปลเอกสารราชการเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ และยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศด้วย ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์รับรองเอกสารเพื่อให้ทางบริษัทเสนอราคาค่าบริการแปลและยื่นรับรองเอกสารให้แก่ลูกค้าทางอีเมล pasacenter@gmail.com