รับแปลภาษาอิตาลี

รับแปลเอกสารราชการ จากภาษาไทยเป็นอิตาลี พร้อมบริการ ยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล
รับแปลภาษาอิตาลี-อังกฤษ-พร้อมรับรองเอกสาร-3pasacenter

รับแปลภาษาอิตาลี

 รับแปลเอกสารราชการภาษาไทยเป็นภาษาอิตาลี

ส่งเอกสารเพื่อสอบถามราคาค่าแปลได้ทาง

Email:  pasacenter@gmail.com

Line: 0943422420

รับแปลภาษาอิตาลีบริการรับแปลภาษาอิตาลี รับแปลเฉพาะเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นภาษาอิตาลีเท่านั้น โดยให้บริการ แปลภาษาอิตาลี พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัท รวมถึงบริการ แปลภาษาอิตาลีพร้อมยื่นรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ แปลโดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอิตาลี ประสบการณ์ในการแปลอิตาลี กว่า 10 ปี รับประกันคำแปลถูกต้อง

รับแปลภาษาอิตาลี

** ราคาค่าแปลภาษาอิตาลี สำหรับงานแปลเอกสารราชการนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณ เนื้อหา ความยากง่ายในการจัดวางรูปแบบสร้างตาราง และระยะเวลา ความเร่งด่วนของงาน ทางบริษัทจะแจ้งราคาค่าแปลภาษาอิตาลี ให้ทราบได้ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้จัดส่งไฟล์งานทั้งหมดที่ต้องการให้แปลเป็นภาษาอิตาลี ให้กับเราเพื่อประเมินราคาทางอีเมลหรือไลน์แล้วเท่านั้น  

สอบถามระยะเวลาและค่าบริการ แปลเอกสารภาษาอิตาลีได้ที่

E-mail : pasacenter@gmail.com

Line Id : 0943422420

รับแปลภาษาอิตาลี สำหรับเอกสารประเภทต่างๆดังนี้

รับแปลเอกสารราชการเป็นภาษาอิตาลี

รับแปลเอกสารราชการ เป็นภาษาอิตาลี ดำเนินงานแปลโดยนักแปลภาษาอิตาลี ที่มีประสบการณ์ในด้านงานแปลภาษาอิตาลี เพื่อส่งรับรองที่กรมการกงสุล มาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี คำแปลอิตาลีที่แปลออกไป จะมีความถูกต้อง สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยเรายังมีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการไปดำเนินการด้วยตนเองอีกด้วย สามารถอ่านรายละเอียดด้านบริการรับรองเอกสารที่กงสุลได้ที่ด้านล่าง หรือติดต่อทาง email pasacenter@gmail.com

รับแปลเอกสารยื่นขอวีซ่า

บริการ แปลเอกสารขอวีซ่า เป็นภาษาอิตาลี พร้อมบริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล โดยในการแปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า จะดำเนินงานแปลโดยนักแปลภาษาอิตาลี ที่มีประสบการณ์ด้านแปลเอกสารอิตาลีเพื่อใช้กับหน่วยงานราชการโดยเฉพาะ ทำให้ลูกค้าได้รับคำแปลที่ถูกต้อง ใช้งานได้จริง

รับแปลเอกสารการศึกษาภาษาอิตาลี

รับแปลภาษาอิตาลี สำหรับเอกสารด้านการศึกษา เช่น แปลใบประกาศนียบัตร แปลใบเกรด แปลทรานสคริป แปลหนังสือรับรองจบการศึกษา แปลหนังสือรับรองผลการเรียน ฯ โดยจะมีการจัดเรียงตารางตามต้นฉบับของงานแปล พร้อมประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัท และจัดส่ง ems ให้แก่ลูกค้า

รับแปลเอกสารเพื่อสมรสกับชาวอิตาลี

รับแปลอิตาลี สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการสมรสกับชาวอิตาลี รับแปลพาสปอร์ตอิตาลีเป็นไทย รับแปลทะเบียนบ้าน แปลสูติบัตร แปลใบเกิด แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบเปลี่ยนนามสกุล แปลใบสำคัญการสมรส แปลใบหย่า แปลใบแจ้งเกิด ฯ โดยเมื่อแปลภาษาอิตาลีแล้ว จะมีการประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัทให้ และถ้าลูกค้าต้องการให้ยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวง ทางเราก็มีบริการให้เช่นกัน

เอกสารที่ให้บริการ

 • รับแปลใบรับรองโสดเป็นภาษาอิตาลี
 • รับแปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาอิตาลี
 • รับแปลพาสปอร์ต (อิตาลี -> ไทย)
 • รับแปลใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอิตาลี
 • รับแปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาอิตาลี
 • รับแปลสูติบัตร ใบเกิด เป็นภาษาอิตาลี
 • รับแปลใบมรณบัตรเป็นภาษาอิตาลี
 • รับแปลบัตรประชาชนเป็นภาษาอิตาลี
 • รับแปลใบหย่าภาษาไทยเป็นอิตาลี
 • รับแปลใบเกรดภาษาไทยเป็นภาษาอิตาลี
 • รับแปลใบประกาศนียบัตรเป็นภาษาอิตาลี
 • รับแปลเอกสารสมรส ขอวีซ่า เป็นภาษาอิตาลี
 • รับแปลเอกสารสมรสเป็นภาษาอิตาลี
 • รับแปลภาษาอิตาลีด่วน
 • รับแปลภาษาไทยเป็นอิตาลี
 • รับแปลภาษาอิตาลี สำหรับเอกสารแจ้งเกิด
 • รับแปลเอกสารราชการ ไทยเป็นอิตาลี

บริการยื่นรับรองเอกสาร ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล 

บริการ รับแปลเอกสารภาษาอิตาลี ของทางบริษัท มีบริการ เป็นตัวแทนดำเนินการยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการแปลอิตาลี กับทางบริษัทด้วย โดยมีค่าดำเนินการ ในการยื่นรับรองท่านละ 800 บาท ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร (ราคาค่าบริการยื่นเรื่อง ไม่รวมค่าแปลและค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารจากกระทรวง) โดยทางบริษัทจะใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นรวม 7 วันทำการ ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ทาง email pasacenter@gmail.com หรือ line: 0943422420 ทางบริษัทจะแจ้งราคาค่าแปลรวมค่าดำเนินการให้ทราบโดยเร็ว

 • ค่าบริการสำหรับการยื่นรับรองเอกสาร 800 บาท (ไม่รวมค่าบริการแปลและค่าธรรมเนียมของกระทรวง)
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 7 วันทำการหลังได้เอกสารจากลูกค้าและรับชำระค่าดำเนินการ
 • การจัดส่งเอกสาร: ทางบริษัทจะส่งเป็น ems ให้ เมื่อเอกสารรับรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารตัวจริงมาเพื่อรับรอง ไม่สามารถใช้สำเนาเอกสารได้

เกี่ยวกับบริการ รับแปลภาษาอิตาลี (เอกสารราชการ) ของศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter

Pasacenter รับแปลภาษาอิตาลี และรับแปลเอกสารภาษาอื่นๆ รวม 8 ภาษา โดยเปิดให้บริการแปลเอกสารออนไลน์มากว่า 10 ปี ให้บริการลูกค้ามาแล้วกว่า 10000 ท่าน โดยในการ รับแปลภาษาอิตาลีนี้ จะเปิดให้บริการเฉพาะเพียง เอกสารราชการ เท่านั้น สำหรับเอกสารทั่วไป เช่น จดหมาย บทความ สัญญา ฯ ทางบริษัทจะไม่ได้ให้บริการแปล ซึ่งในงานแปล เอกสารราชการเป็นภาษาอิตาลนี้ จะดำเนินการแปลโดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการแปลเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นภาษาอิตาลี โดยเฉพาะ ทำให้ได้งานแปลที่มีความถูกต้อง และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

นักแปลภาษาอิตาลีมืออาชีพ
ในการแปลภาษาอิตาลีสำหรับเอกสารราชการนั้น ทางบริษัทจะดำเนินงานแปลโดยนักแปลภาษาอิตาลีที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการแปลภาษาอิตาลีเพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการเช่นกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศโดยเฉพาะ โดยเอกสารราชการที่แปลเป็นภาษาอิตาลีจากทางบริษัทนั้นจะมีระบบการตรวจเช็คคำแปลก่อนจัดส่งให้ลูกค้าเสมอเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลงานแปลภาษาอิตาลีที่นำไปใช้งานได้จริงมีความถูกต้องและรวดเร็ว
การจัดรูปตามต้นฉบับ
งานแปลภาษาอิตาลี ที่มีรูปแบบตาราง หรือการวางรูปแบบต่างๆของรูปภาพทั้งหมด ทาง pasacenter จะจัดรูปแบบของคำแปล ให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด ทั้งในเรื่องของตาราง หรือรูปภาพ เพื่อให้คำแปลมีความสวยงาม อ่านง่าย และสามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างง่าย
จัดส่งงานแปลตามกำหนดนัด
บริการรับแปลภาษาอิตาลี ของทาง pasacenter ให้ความสำคัญกับเรื่อง การจัดส่งงานที่ตรงตามกำหนดเวลานัดหมายมาโดยตลอด เมื่อแจ้งกำหนดส่งงานให้แก่ลูกค้าแล้ว ทางบริษัทจะรีบดำเนินการแปล ตรวจเช็ค และจัดส่งงานภาษาอิตาลีให้แก่ลูกค้า ตามกำหนดเวลาที่นัดหมายอย่างแน่นอน
รับรองเอกสารจากบริษัทฟรี
สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ แปลเอกสารภาษาอิตาลี กับเรา ทางบริษัทจะมีบริการ ประทับตรารับรองคำแปลในเอกสารจากบริษัทให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และสำหรับลูกค้าที่ต้องการการรับรองเอกสารจากกระทรวงต่างประเทศ ทางบริษัทมีบริการ ยื่นรับรองเอกสาร ให้กรมการกงสุลรับรองและประทับตรา โดยมีค่าบริการในการดำเนินการยื่นเรื่อง 800 บาท/1ท่าน ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร (ราคาไม่รวมค่าแปลและค่าธรรมเนียม 400บาท/1ชุด ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารของกระทรวง)

รับแปลภาษาอิตาลี และรับแปลภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวม 8 ภาษา

ศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter ของเรา นอกจากจะให้บริการ รับแปลเอกสารภาษาอิตาลี แล้ว ยังให้บริการแปลเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ อีก รวม 8 ภาษา ได้แก่ แปลภาษาจีน แปลภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี แปลภาษาเขมร รับแปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาเวียดนาม ซึ่งสำหรับ งานแปลภาษาอิตาลีนี้ เราให้บริการ เฉพาะงาน แปลเอกสารราชการเป็นภาษาอิตาลีเท่านั้น จะไม่ได้รับงานเอกสารบทความทั่วไปด้วย