รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษด่วน

รับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัท
pasacenter รับแปลเอกสาร banner

รับแปลเอกสาร แปลเอกสารภาษาอังกฤษ – ศูนย์แปลภาษา Pasacenter.com ให้บริการ รับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษด่วน รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารราชการ พร้อมรับรองเอกสาร ดำเนินการแปลโดยนักแปลระดับมืออาชีพ ประสบการณ์ในการทำงาน กว่า 10 ปี รับประกันคำแปลถูกต้อง จัดส่งงานแปลตรงเวลา รองรับงาน รับแปลเอกสารด่วน สำหรับเอกสารราชการ และรับแปลบทคัดย่อด่วน รับแปลเอกสารวิชาการ สำหรับนักศึกษา

รับแปลเอกสาร สำหรับงานเอกสารประเภทต่างๆดังนี้

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

บริการ รับแปลเอกสารทางด้านบริษัทต่างๆ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท แปลงบการเงิน แปลทะเบียนบริษัท แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลสัญญา-ข้อตกลงต่างๆ ฯลฯ ดำเนินการโดยนักแปลฝีมือเยี่ยม ประสบการณ์ในการแปลเอกสารด้านบริษัทกว่า 10 ปี พร้อมรับรองเอกสารจากบริษัท พร้อมมีบริการยื่นรับรองกระทรวงต่างประเทศ

รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลเอกสารด่วน สำหรับงานแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารขอวีซ่า ทั้งแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี ลาว ฯ โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการดำเนินการแปล ลูกค้าสามารถสอบถามบริการ รับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษด่วน ได้ทางอีเมลด้านบน ทางบริษัทจะทำการเสนอราคาโดยเร็วที่สุด

รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลเอกสารราชการ ทุกประเภท รับแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารเพื่อประกอบการเรียนต่อที่ต่างประเทศ แปลเอกสารเพื่อสมรสกับชาวต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯ พร้อมบริการ ยื่นรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับประกันความถูกต้องของงานแปล เอกสารราชการที่ให้บริการแปล เช่น แปลทะเบียนบ้าน แปลใบรับรองโสด แปลสูติบัตร (ใบเกิด) แปลใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แปลทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า แปลจดหมายแนะนำตัว แปลหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ฯลฯ

รับแปลเว็บไซต์

รับแปลเว็บไซต์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ ทำเว็บไซต์หลายภาษา โดยเราให้บริการแปลเว็บไซต์ จำนวน 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม และภาษาลาว

รับแปลคู่มือ

บริการ รับแปลคู่มือ ทุกประเภท อาทิเช่น แปลคู่มือพนักงาน แปลคู่มือเครื่องจักร แปลคู่มือผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าจากต่างประเทศ ฯ โดยให้บริการแปลคู่มือ จำนวน 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี กัมพูชา เวียดนาม ลาว

รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงาน สำหรับนักศึกษา รวมถึงรับแปลวิทยานิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ฯลฯ โดยนักแปลที่จบปริญญาโทเอกภาษาอังกฤษโดยตรง ทำให้งานแปลบทคัดย่อของนักศึกษามีความถูกต้อง และผ่านการตรวจจากอาจารย์ได้โดยง่าย

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาต่างประเทศ รวม 8 ภาษา

 ศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter ของเรามีบริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ และรับแปลเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ ทั้งสิ้นรวม 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม และภาษาลาว ซึ่งแต่ละภาษา จะมีนักแปลที่เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ รวมถึงนักแปลชาวไทย ที่มีประสบการณ์และฝีมือ ในการแปลภาษานั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบงานแปล ซึ่งแต่ละภาษาที่แปลนั้น เรายืนยันได้ว่า ท่านจะได้รับงานที่ดีที่สุดกลับไปอย่างแน่นอน
รับแปลภาษาจำนวน-7-ภาษา---ศูนย์แปลเอกสาร-Pasacenter

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารเพื่อทำวีซ่า หรือเพื่อสมรสกับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน เกาหลี อิตาลี ฯ ก็จะต้องแปลเอกสารเป็น สองภาษา ก็คือภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศที่จะนำเอกสารไปใช้ หรือสำหรับลูกค้าที่ต้องการแปลเว็บไซด์หลายภาษา แปลบทความเพื่อโฆษณาขายสินค้าหลายภาษา ฯ สามารถติดต่อใช้บริการแปลภาษาต่างประเทศกับเราได้เลย

รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ จำนวน ได้แก่

บริการยื่นรับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

กรณีที่ต้องการแปลเอกสาร เพื่อนำไปใช้ที่ต่างประเทศ หรือต้องการนำเอกสารจากต่างประเทศ เข้ามาใช้กับหน่วยงานราชการ ในประเทศไทยก็ตาม จะต้องมีการแปลและนำไปยื่นรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ (ถนนแจ้งวัฒนะ) เสียก่อน จึงจะนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้อง และในการที่จะนำเอกสารที่แปล ไปยื่นที่กรมการกงสุล ด้วยตนเองนั้น ก็อาจจะต้องเสียค่ารถ ค่าเสียเวลา และอาจจะต้องมีการนำเอกสารกลับมาแก้ไข ซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยาก

เรามีบริการ เป็นตัวแทน ยื่นรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ แปลเอกสาร กับทางเรา โดยเราคิดค่าบริการนำเอกสารไปยื่นเพียง 800 บาทเท่านั้น (ไม่รวมค่าแปลเอกสารและค่าธรรมเนียมรับรองของกระทรวง) เราจะดำเนินการนำเอกสารไปยื่นรับรอง แก้ไข (ถ้ามี) จนจบขั้นตอน ได้ตราประทับกลับมา และจัดส่ง ems กลับไปให้แก่ลูกค้า ภายใน 7-10 วัน

ใช้บริการ รับแปลเอกสาร / รับแปลภาษาอังกฤษ กับศูนย์แปลเอกสารของเราดียังไง?

คำแปลมีความถูกต้อง
ศูนย์แปลเอกสาร PasaCenter.com ให้บริการ รับแปลเอกสารออนไลน์ โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องของงานแปลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการแปลเอกสารสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางราชการ เอกสารสัญญา หรือเอกสารเพื่อการทำเว็บไซด์หลายภาษานั้น หากมีการแปลผิดพลาดไป ย่อมส่งผลเสียต่อลูกค้าที่ใช้บริการแปลเอกสารกับเราเป็นอย่างแน่แท้ เราจึงเลือกสรรนักแปลที่มีคุณภาพจริงๆเท่านั้น ซึ่งนักแปลที่ร่วมงานกับเรานั้น แต่ละท่านล้วนมีประสบการณ์ในสายงานแปลเอกสาร และล่ามแปลภาษา กว่า 10 ปีทั้งสิ้น มีทั้งคณาจารย์มหาวิทยาลัย ล่ามประจำบริษัทต่างชาติ นักแปลหนังสือสำนักพิมพ์ชื่อดัง ฯ ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่า ลูกค้าทุกท่านจะได้รับงานแปลที่ถูกต้อง นำไปใช้งานได้จริง ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ อย่างแน่นอน
จัดรูปแบบตรงตามต้นฉบับ
สำหรับงานแปลที่มีรูปภาพหรือตารางมากๆ ลูกค้าหลายท่านมักจะเป็นห่วง ว่าเมื่อแปลออกมาแล้ว จะเหมือนตามต้นฉบับและสามารถนำไปใช้งานได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นเอกสารที่จะต้องนำไปใช้ที่หน่วยงานราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงต่างประเทศ สถานทูต เขต/เมือง ที่ต่างประเทศ ฯ ซึ่งหากจัดรูปแบบไปไม่เหมือนตามต้นฉบับจริงๆ ก็อาจจะถูกตีกลับมาให้มาแปลไปใหม่ ซึ่งก็จะเป็นการเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ แปลเอกสาร กับทางบริษัทของเรานั้น ทางบริษัทจะทำการจัดรูปแบบ วางเลย์เอ้าท์ต่างๆ ตรงตามต้นฉบับ โดยสามารถนำไปใช้งานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้อย่างสบาย
จัดส่งงานแปลตรงเวลา
ทางบริษัทเปิดให้บริการแปลเอกสาร ผ่านทางเว็บไซด์มาตั้งแต่ปี 2007 สิ่งที่เรายึดถือตลอดมา คือเรื่องของความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมายมา โดยตลอดระยะเวลาการทำงานด้านแปลเอกสารของเรานั้น เราไม่เคยจัดส่งงานช้าหรือด้อยคุณภาพให้ลูกค้าเลยแม้แต่ครั้งเดียว เพราะเราทราบเป็นอย่างดีว่า ลูกค้าทุกท่านล้วนมีความจำเป็นต้องรีบใช้เอกสารที่แปลโดยเร็ว การผิดนัดส่งงานนั้น อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก เช่น ยื่นวีซ่าไม่ทัน ทำสัญญาล่าช้า ฯ ดังนั้นแล้ว เราจึงให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดส่งงานแปลให้ตรงตามเวลา เสมอมา
รองรับงานแปลเอกสาร 8 ภาษา
บริการ รับแปลเอกสาร ของเรา มีทีมนักแปลที่มีประสบการณ์และความชำนาญในภาษาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 8 ภาษา โดยแต่ละภาษาที่เราให้บริการนั้น เรารับประกันได้ว่า งานแปลของลูกค้าจะแปลโดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละภาษาอย่างแท้จริง ลูกค้าจะได้รับคำแปลที่มีความถูกต้อง ใช้งานได้ โดยมากแล้วในการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ ทางเราจะให้นักแปลที่เป็นเจ้าของภาษาเป็นผู้แปลโดยตรง เพื่อให้เอกสารแปลมีความถูกต้องอย่างที่สุด
มีบริการ รับรองเอกสาร
กรณีลูกค้าต้องการ รับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ และไม่อยากจะเสียเวลาไปดำเนินการด้วยตนเอง ทางศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter มีบริการยื่นรับรองเอกสารให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการแปลเอกสารกับทางเรา โดยมีค่าบริการดำเนินการเพียง 800 บาท / 1 ท่านเท่านั้น (ราคาไม่รวมค่าแปลและค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารของกระทรวง) โดยทางบริษัทจะใช้เวลาดำเนินการ 7 วันทำการ พร้อมจัดส่ง ems ให้ถึงบ้านท่าน
รับแปลเอกสารด่วน แปลบทคัดย่อด่วน
รับแปลเอกสารด่วน สำหรับงานแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารขอวีซ่า ทั้งแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี ลาว ฯ โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการดำเนินการแปล ลูกค้าสามารถสอบถามบริการ รับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษด่วน รวมถึง รับแปลบทคัดย่อด่วน ได้ทางอีเมลด้านบน ทางบริษัทจะทำการเสนอราคาโดยเร็วที่สุด