รับแปลภาษาเขมร-กัมพูชา

บริการ แปลภาษากัมพูชาเป็นไทย ไทยเป็นกัมพูชา และอังกฤษ โดยนักแปลเจ้าของภาษา ประสบการณ์กว่า 10 ปี
รับแปลภาษาเขมร-กัมพูชา

รับแปลภาษาเขมร กัมพูชา

รับแปลภาษาเขมรเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นเขมร

ส่งเอกสารเพื่อสอบถามราคาค่าแปลได้ทาง

Email:  pasacenter@gmail.com

Line: 0943422420

บริษัทแปลภาษา Pasacenter.com ให้บริการ รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษากัมพูชา แปลภาษาเขมรเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นเขมร รับแปลเอกสารขอวีซ่าเป็นภาษาเขมร พร้อมรับรองเอกสาร ดำเนินการแปลโดยนักแปลระดับมืออาชีพ ประสบการณ์ในการ แปลงานภาษาเขมร กว่า 10 ปี รับประกันคำแปลถูกต้อง จัดส่งงานแปลตรงเวลา รองรับงาน รับแปลภาษาเขมรด่วน สำหรับเอกสารราชการ พร้อมประทับตรา รับรองเอกสาร จากบริษัท

รับแปลภาษาเขมร-กัมพูชา

** ราคาค่าแปลภาษาเขมร-กัมพูชา ขึ้นอยู่กับจำนวนคำ ความยากง่ายในการจัดวางรูปแบบสร้างตาราง และระยะเวลาที่ต้องการรับงาน ทางบริษัทจะแจ้งราคาค่าแปลภาษาเขมร-กัมพูชา ให้ทราบได้ต่อเมื่อ ลูกค้าได้จัดส่งไฟล์งานทั้งหมดที่ต้องการให้แปล มาประเมินราคาทางอีเมลหรือไลน์แล้วเท่านั้น  

สอบถามระยะเวลาและค่าบริการ แปลเอกสารภาษาเขมร ได้ที่

E-mail : pasacenter@gmail.com

Line Id : 0943422420

รับแปลภาษาเขมร (กัมพูชา) สำหรับเอกสารประเภทต่างๆดังนี้

รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลเอกสารราชการเป็นภาษาเขมร และแปลเอกสารจากภาษาเขมรเป็นไทย พร้อมประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัท และจัดส่ง ems ถึงบ้าน เอกสารราชการที่ให้บริการแปลเป็นภาษาเขมร และแปลจากภาษาเขมรเป็นไทย เช่น รับแปลใบสูติบัตร แปลเอกสารแจ้งเกิด แปลทะเบียนบ้าน รับแปลพาสปอร์ตเขมรเป็นไทย แปลหนังสือรับรองบุตร ทะเบียนบ้าน ฯ

รับแปลคู่มือภาษาเขมร

บริการ รับแปลคู่มือเป็นภาษาเขมร หลากหลายประเภท ได้แก่ แปลคู่มือความปลอดภัยเป็นภาษาเขมร แปลคู่มือพนักงาน ระเบียบบริษัทเป็นภาษาเขมร แปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักร โรงงาน หรือผลิตภัณฑ์ เป็นภาษาเขมร ฯ แปลโดยนักแปลเจ้าของภาษาชาวเขมร

รับแปลเว็บไซต์ โบรชัวร์ ภาษากัมพูชา

รับแปลเว็บไซด์เป็นภาษาเขมร เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำเว็บไซด์หลายภาษา หรือเพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ไปสู่ประเทศเขมร แปลโดยนักแปลชาวเขมร ที่มีความสามารถในด้านการแปลเพื่อประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ บริการ แปลภาษาเขมร ของเรา ยังครอบคลุมถึง แปลเมนูอาหาร แปลโบร์ชัวร์ เป็นภาษาเขมรอีกด้วย

รับแปลเอกสารบริษัทภาษาเขมร กัมพูชา

รับแปลภาษากัมพูชา สำหรับเอกสารด้านบริษัท โดยนักแปลที่ชำนาญด้านเอกสารบริษัท และเอกสารราชการของบริษัทโดยเฉพาะ เช่น แปลงบการเงินเป็นภาษาเขมร แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลวัตถุประสงค์บริษัท แปลระเบียบบริษัทเป็นภาษาเขมร ฯ

รับแปลสัญญา แปลข้อตกลง ภาษากัมพูชา ไทย อังกฤษ

บริการ แปลสัญญาภาษาเขมรเป็นไทย และไทยเป็นเขมร โดยรองรับงานแปลสัญญาแบบเป็นทางการ ที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการของประเทศกัมพูชา อย่างเช่นเอกสารประมูลโครงการต่างๆ โดยแปลจากเขมรเป็นไทย และไทยเป็นเขมร แปลโดยนักแปลชาวเขมรและไทย ประสบการณ์ในการแปลสัญญาภาษาเขมร กว่า 10 ปี รับประกันผลงานแปล

ตัวอย่างเอกสารที่ให้บริการ

 • รับแปลสัญญาภาษากัมพูชาเป็นไทย
 • รับแปลจดหมายภาษากัมพูชา ไทย อังกฤษ
 • รับแปลสมุดพก หนังสือรับรองการเรียน
 • รับแปลใบเกรดภาษากัมพูชาเป็นไทย
 • รับแปลใบประกาศนียบัตรภาษากัมพูชาเป็นไทย
 • รับแปลบันทึกข้อตกลง (ไทย-เขมร)
 • รับแปลข้อบังคับบริษัท (ภาษาไทย-กัมพูชา)
 • รับแปลเอกสารบริษัทเป็นภาษากัมพูชา
 • รับแปลภาษากัมพูชาด่วน
 • รับแปลภาษากัมพูชาเป็นอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นกัมพูชา
 • รับแปลภาษากัมพูชาเป็นไทย
 • รับแปลเอกสารราชการกัมพูชาเป็นไทย

เหตุผลที่ควรใช้บริการ รับแปลภาษากัมพูชา (ภาษาเขมร) กับศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter

Pasacenter.com ให้บริการ รับแปลภาษาเขมร โดยมุ่งหมายที่จะส่งมอบผลงานแปลภาษาเขมรที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ซึ่งนอกจากเราจะมุ่งเน้นในเรื่องความถูกต้องของงาน แปลภาษาเขมรแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับเรื่องความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงานเป็นอย่างมาก เราขอให้คำมั่นต่อลูกค้าทุกท่าน ว่าท่านจะได้รับ งานแปลภาษาเขมร ที่ถูกต้อง ตรงต่อเวลา จัดงานแปลเรียบร้อย และสามารถนำไปใช้ได้จริง อย่างแน่นอน

นักแปลมืออาชีพ

นักแปลภาษาเขมรมืออาชีพ PasaCenter.com ให้บริการ รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาเขมร โดยให้ความสำคัญในเรื่องของความถูกต้องของงานแปลเป็นอย่างที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแปลเอกสารที่มีความสำคัญมาก เช่น ในการแปลเอกสารทางราชการ เอกสารสัญญา หรือเอกสารเพื่อการทำเว็บไซด์เป็นภาษาเขมรนั้น หากมีการแปลผิดพลาดไป ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าได้ เราจึงคัดสรรเฉพาะนักแปลภาษาเขมร ที่มีความสามารถจริงๆเท่านั้น โดยนกแปลภาษาเขมรของเรา จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ในประเทศไทย และปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาเขมร ประจำมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และยังมีผลงานเขียนหนังสือออกมาหลายเล่ม ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ทำให้เรามั่นใจว่า ลูกค้าจะได้รับงานแปลภาษากัมพูชา ที่มีความถูกต้อง และใช้งานได้จริง

รับงานแปลด่วนได้

ลูกค้าสามารถใช้บริการ รับแปลภาษาเขมรด่วน ได้โดยแจ้งรายละเอียดระยะเวลาที่ต้องการรับงานแปล ผ่านทางอีเมล หรือไลน์ พร้อมแนบไฟล์งานที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา โดยสำหรับงานแปลเอกสารภาษาเขมรด่วนนี้ ถ้าตกลงเรื่องราคาแล้ว ลูกค้าจะต้องสามารถชำระค่าบริการแปลเอกสาร ได้ภายใน 30 นาที- 1 ชั่วโมง เพื่อให้คิวงานสามารถเสร็จได้ตามกำหนดนัด กรณีไม่สามารถชำระเงินได้ทันที ทางบริษัทจำเป็นต้องขอยกเลิกงานแปลที่เสนอไป

จัดรูปแบบงานแปลตรงตามต้นฉบับ

สำหรับงานแปลภาษาเขมรที่มีรูปภาพหรือตารางมากๆ ลูกค้าอาจจะเป็นห่วง ว่าเมื่อแปลออกมาแล้ว จะมีการจัดรูปแบบเหมือนตามต้นฉบับและสามารถนำไปใช้งานได้หรือไม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นเอกสารภาษาเขมร ที่จะต้องนำไปใช้ที่หน่วยงานราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงต่างประเทศ สถานทูตเขมร อำเภอที่เขมร ฯ ซึ่งหากจัดรูปแบบไปไม่เหมือนตามต้นฉบับจริงๆ ก็อาจจะถูกตีกลับมาให้มาแปลไปใหม่ ซึ่งก็จะเป็นการเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ แปลภาษาเขมรกับทางบริษัทของเรานั้น ทางบริษัทจะทำการจัดรูปแบบ วางเลย์เอ้าท์ต่างๆ ให้ตรงตามต้นฉบับ ท่านสามารถนำไปใช้งานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา

จัดส่งงานแปลตรงตามกำหนด

การจัดส่งงานตรงตามเวลานัดหมาย เป็นสิ่งที่ทางบริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะทราบถึงความสำคัญของเวลาเป็นอย่างดี การส่งงานล่าช้า ย่อมทำให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าได้ โดยตั้งแต่เราเริ่มให้บริการ แปลภาษาเขมร มาตั้งแต่ปี 2007 ทางบริษัทไม่เคยจัดส่งงานแปลให้แก่ลูกค้าล่าช้าเลยแม้แต่ครั้งเดียว

มีรับรองคำแปลจากบริษัทฟรี

สำหรับเอกสารสำคัญต่างๆ ที่จะต้องใช้ในทางราชการ หรือสถาบันทางการเงิน เช่น แปลพาสปอร์ต แปลใบแจ้งเกิด แปลใบสูติบัตร แปลทะเบียนบ้าน ฯ ทางบริษัทจะประทับตรารับรองเอกสารให้แก่ลูกค้าฟรี โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่ค่าจัดส่ง ems 50 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ กรณีที่ต้องการนำคำแปลฉบับภาษาอังกฤษไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ทางบริษัทก็มีบริการยื่นรับรองเอกสาร ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการแปลภาษาเขมรและอังกฤษกับเราด้วย ในราคาค่ายื่นเพียง 800 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าแปลและค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารของกระทรวงต่างประเทศ)

รับแปลภาษากัมพูชา (เขมร) และรับแปลภาษาต่างประเทศอื่นๆ จำนวน 8 ภาษา

ศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter ของเรา นอกจากจะให้บริการ รับแปลภาษากัมพูชา (ภาษาเขมร) และอังกฤษแล้ว ยังให้บริการแปลเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ อีกทั้งสิ้นรวม 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี ภาษาเขมร รับแปลภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ซึ่งในการแปลภาษาเขมรนั้น จะรองรับงานแปลทั้ง แปลภาษากัมพูชาเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นกัมพูชา แปลภาษากัมพูชาเป็นอังกฤษ และแปลภาษาอังกฤษเป็นกัมพูชา

บริการยื่นรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ แปลภาษาเขมร/แปลภาษากัมพูชา กับเรา เราจึงมีบริการยื่นรับรองเอกสาร สำหรับงานเอกสารราชการ ที่ต้องการนำไปรับรองที่กรมการกงสุล โดยทางลูกค้าจะต้องแปลเอกสารที่ต้องการใช้งาน แปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทางกระทรวงรับรองด้วย โดยทางบริษัทจะคิดค่าบริการเพียง 800 บาท/1 ท่าน และจะใช้เวลาดำเนินการพร้อมจัดส่ง ems ภายใน 7 วันทำการ ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง email pasacenter@gmail.com ตลอดเวลาทำการ

รับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ By Pasacenter.com

 • ค่าบริการในการยื่นรับรองเอกสาร 800 บาท (ไม่รวมค่าบริการแปลและค่าธรรมเนียมของกระทรวง)
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการรับรอง: 7 วันทำการหลังได้รับชำระค่าบริการพร้อมกับได้รับเอกสารจากลูกค้าแล้ว
 • การจัดส่งเอกสาร: เมื่อเอกสารรับรองเสร็จแล้ว เพื่อความรวดเร็ว ทางบริษัทจะส่ง ems ให้จากกระทรวงเลย
 • ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารตัวจริงมาเพื่อรับรองเท่านั้น สำเนาของเอกสาร ไม่สามารถเอามารับรองให้ได้