รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง

บริการ แปลเอกสาร - รับรองเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น รับยื่นกงสุล ฯ
แปลเอกสาร-รับรองเอกสาร-กงสุล-pasacenter

แปลเอกสาร รับรองเอกสาร กรมการกงสุล

รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร ณ. กรมการกงสุล

ส่งเอกสารเพื่อสอบถามราคาค่าแปลได้ทาง

Email:  pasacenter@gmail.com

Line: 0943422420

เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการในไทย ถ้าต้องการนำไปใช้ที่ต่างประเทศ อาจจะต้องมีการ แปลเอกสาร เป็นภาษาอังกฤษ และนำไป รับรองเอกสาร ที่กรมการ กงสุล กระทรวงต่างประเทศ แจ้งวัฒนะ โดยในการ แปลเอกสารราชการ เพื่อนำไปรับรองเอกสารนี้ จะต้องทำการแปลโดยใช้คำศัพท์ที่เป็นทางการ มีความหมายที่ถูกต้อง การสะกดชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ ของบุคคลในเอกสารนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักการสะกดของทาง กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศด้วย จึงจะผ่านการรับรองจากทางกงสุลได้

เอกสารราชการที่ทาง Pasacenter รับแปล ได้แก่ เอกสารที่ใช้ในการสมรส เอกสารเพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า เอกสารของบริษัท เอกสารเพื่อใช้ในการแจ้งเกิดบุตร โดยบริการรับแปลเอกสารราชการนี้ จะดำเนินการแปล โดยนักแปลที่มีความชำนาญในด้านการ แปลเอกสารราชการเป็นภาษาอังกฤษโดยตรง ซึ่งทางบริษัทจะเน้นในเรื่องความถูกต้องของคำแปล มีการจัดรูปแบบหรือสร้างตารางให้ตรงตามต้นฉบับ และการจัดส่งเอกสารแปล ที่รวดเร็ว ตรงเวลา

รับรองเอกสาร – การรับรองเอกสารที่ทางเราให้บริการ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. รับรองเอกสาร จากทางบริษัท – ทางบริษัทจะมีการประทับตรารับรองคำแปลให้สำหรับ เอกสารที่แปลโดยบริษัท
 2. รับรองเอกสาร โดยกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ – โดยบริษัทจะเป็นตัวแทนนำเอกสารไปยื่นรับรองที่ กงสุล กระทรวงต่างประเทศ ใช้เวลาในการดำเนินการ 7 วันทำการ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าบริการในการดำเนินการรับรองเอกสาร

** ลูกค้าจะต้องทราบก่อนว่า เอกสารของท่านจะต้องมีการ รับรอง แบบใด โดยสอบถามทางสถานทูต เขตต่างๆที่ท่านจะนำเอกสารไปยื่นใช้งาน ซึ่งตรงนี้ ทางบริษัทไม่สามารถแจ้งข้อมูลให้แก่ท่านได้

แปลเอกสาร + รับรอง กงสุล เบื้องต้น

** ราคาค่าบริการแปลเอกสาร จะขึ้นอยู่กับปริมาณ เนื้อหา ความเร่งด่วนของงาน ทางบริษัทจะแจ้งราคาค่าแปลเอกสาร ให้ท่านทราบได้ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ส่งไฟล์งานทั้งหมดที่ต้องการให้แปล มาประเมินราคาทางอีเมลหรือไลน์แล้วเท่านั้น ทางบริษัทจะไม่แจ้งราคาหรือตอบคำถามใดๆ สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ส่งไฟล์งานมาประเมินราคา เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

สอบถามระยะเวลาและค่าบริการ แปลเอกสาร + รับรอง กงสุล ได้ที่

E-mail : pasacenter@gmail.com

Line Id : 0943422420

ตัวอย่างเอกสารที่ให้บริการ

 • รับแปลใบรับรองโสด
 • รับแปลทะเบียนบ้าน
 • รับแปลพาสปอร์ต
 • รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ
 • รับแปลทะเบียนสมรส
 • รับแปลสูติบัตร ใบเกิด
 • รับแปลใบมรณบัตร
 • รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
 • รับแปลใบทะเบียนการค้า
 • รับแปลงบการเงิน
 • รับแปลใบภงด/ภพ20
 • รับแปลบัตรประชาชน
 • รับแปลใบหย่า
 • รับแปลใบเกรด Transcript ทรานสคริป
 • รับแปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว คร22
 • รับแปลทะเบียนรับรองบุตร
 • รับแปลเอกสารทางทหาร สด8 สด9
 • รับแปลปริญญาบัตร
 • รับแปลเอกสารบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ
 • รับแปลเอกสารรับรองบุคคล
 • รับแปลเอกสารราชการทุกประเภท
 • รับแปลใบรับรองการทำงาน
 • รับแปลสมุดบัญชีธนาคาร
 • รับแปลโฉนดที่ดิน
 • รับแปลเอกสารราชการเป็นภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี ลาว เวียดนาม กัมพูชา อิตาลี

บริการ รับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

Pasacenter.com มีบริการ รับรองเอกสารกรมการกงสุล ให้แก่ลูกค้าที่ได้ใช้บริการ แปลเอกสารราชการ กับทางบริษัท เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้สำหรับลูกค้าที่ไม่อยากจะไปดำเนินการรับรองเอกสารด้วยตัวเอง ซึ่งก็จะประหยัดเวลาและค่าเดินทางของท่านได้มาก เพราะในการขอรับรองเอกสารนี้ จะต้องเดินทางไปยื่นเอกสาร 1 ครั้ง และไปรับกลับอีก 1 ครั้ง ซึ่งท่านจะต้องเสียเวลาถึง 2 วันในการนำเอกสารไปรับรอง ซึ่งทางบริษัทคิดค่าบริการยื่นรับรองเพียง 800 บาท / 1 ท่าน และใช้เวลาดำเนินการ 7 วันทำการ สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานด่วนกว่านี้ ทางบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการให้ได้ ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง email pasacenter@gmail.com ตลอดเวลาทำการ

 • ค่าบริการยื่นรับรอง เอกสาร 800 บาท (ไม่รวมค่าบริการแปลและค่าธรรมเนียมของกระทรวง)
 • ระยะเวลาในการรับรอง: 7 วันทำการหลังได้รับชำระค่าบริการและได้รับเอกสารจากลูกค้าแล้ว
 • การจัดส่ง เอกสาร: เมื่อรับรองเสร็จแล้ว เพื่อความรวดเร็ว บริษัทจะส่งกลับทาง EMS จากกระทรวงในวันนั้นๆ
 • ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารตัวจริงมาเพื่อรับรองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำเนาได้

แปลเอกสารพร้อมรับรองกับ pasacenter

Pasacenter.com ให้บริการ รับแปลเอกสาร โดยมีปณิธานว่าจะเป็นผู้นำในด้านการ แปลเอกสาร ด้วยนักแปลเอกสารราชการ ที่มีศักยภาพสูง มุ่งเน้นที่จะส่งมอบผลงานที่ดีและงานที่จบสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้งานได้ทันทีให้แก่ลูกค้าของเรา เราต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจให้เราเป็นผู้รับผิดชอบงานแปลเอกสารของท่าน มาเป็นเวลากว่า 10 ปี เราจะทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาคุณภาพของงานแปลและบริการที่ดีต่อไป

ลูกค้าจะได้รับอะไรบ้าง? เมื่อใช้บริการแปลกับเรา

 • เอกสาร จะแปลโดยนักแปลที่ชำนาญด้านการแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะ คำแปลมีความถูกต้อง
 • มีบริการ รับแปลเอกสารราชการด่วน รับรองคำแปลจากบริษัท ส่งงานใน 1 วัน
 • จัดเรียงตารางหรือรูปแบบคำแปล ตรงตามต้นฉบับ
 • จัดส่งงานแปลเอกสารตรงตามเวลานัด ไม่ช้า ไม่เลท
 • ตอบอีเมลรวดเร็ว เสนอราคาให้ลูกค้าภายใน 30 นาที (เฉพาะลูกค้าที่ได้ส่งไฟล์ที่จะแปลมาประเมินราคาเท่านั้น)
 • มีตราประทับรับรองคำแปลจากบริษัทสำหรับเอกสารที่แปลกับทางเรา ฟรี
 • มีบริการยื่นรับรองเอกสาร กรมการกงสุล ใช้เวลา 7 วัน

แปลเอกสารราชการ + รับรองกงสุล

 1. ลูกค้าถ่ายรูป/แสกนไฟล์ เอกสารที่ต้องการแปลทั้งหมด ระบุภาษาที่ต้องการแปล ถ้าต้องการรับรองกงสุลด้วย ให้ระบุมาด้วย ส่งไฟล์มาที่ email: pasacenter@gmail.com หรือ Lineid : 0943422420
 2. เมื่อบริษัทได้รับเมลหรือรูปถ่ายเอกสารจากทางลูกค้าแล้ว จะรีบเสนอราคาให้ทราบโดยเร็ว 
 3. ถ้าหากลูกค้าตกลงให้เราดำเนินงาน สามารถชำระเงินค่าแปล พร้อมแจ้งโอนเงินทางเมลหรือไลน์ กรณีต้องการรับรองกงสุลด้วย จะต้องส่งเอกสารตัวจริงตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
 4. เมื่อได้รับยอดโอนค่าแปลจากลูกค้าเข้ามาแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งตอบกลับอีเมล/ไลน์ พร้อมทั้งเริ่มงานแปลให้ลูกค้าในทันที
 5. บริษัทจัดส่งไฟล์งานแปลรวมถึงจัดส่ง ems ตามกำหนดที่แจ้งไว้ กรณีรับรองกงสุล ใช้เวลา 7 วันทำการ

บริการ แปลเอกสารราชการ เป็นภาษาอื่นๆ รวม

นอกจาก Pasacenter จะให้บริการ รับแปล รับรอง เอกสารภาษาอังกฤษ แล้ว ทางบริษัทยังให้บริการ รับแปลเอกสาร เป็นภาษาอื่นๆ รวมทั้งหมด 8 ภาษา ซึ่งแต่ละภาษาที่ให้บริการรับแปลนั้น ก็จะมีนักแปลที่ชำนาญด้านเอกสารราชการ เอกสารขอวีซ่า ในภาษานั้นๆ เป็นผู้ดำเนินการแปล เช่นในภาษาญี่ปุ่น หรือจีน ก็จะเป็นล่ามที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี เป็นผู้แปลให้ลูกค้าโดยตรง ทำให้ได้ผลงานแปลที่มีความถูกต้อง ใช้งานได้จริง พร้อมประทับตรารับรองคำแปลจากทางบริษัทให้ทุกงาน

เกี่ยวกับบริการ แปล + รับรอง เอกสารแปลที่กงสุล

รับแปล + รับรองเอกสารกรมการกงสุล

Pasacenter ให้บริการ แปลและรับรองเอกสารกรมการกงสุลผ่านทางออนไลน์ ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงกรมการกงสุล ด้วยตนเอง เพียงแค่จัดเตรียมเอกสาร และส่ง ems มาให้กับทางเรา หลังจากนั้น ทางบริษัทจะไปดำเนินการ แปล และนำไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุลให้แก่ท่าน เอกสารจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7 วันทำการ และเมื่อเอกสารผ่านการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็จะส่ง ems กลับไปให้แก่ลูกค้าจากที่กระทรวงเลย ท่านเพียงรอรับอยู่ที่บ้านเพียงอย่างเดียว ก็จะได้รับเอกสารที่พร้อมนำไปใช้งานได้แล้ว