รับแปลภาษาเวียดนาม

แปลภาษาเวียดนามเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นเวียดนาม พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัท
รับแปลภาษาเวียดนาม-อังกฤษ-ไทย-pasacenter

รับแปลภาษาเวียดนาม

 รับแปลเอกสารภาษาเวียดนาม อังกฤษ ไทย

ส่งเอกสารเพื่อสอบถามราคาค่าแปลเวียดนามได้ทาง

Email:  pasacenter@gmail.com

Line: 0943422420

รับแปลภาษาเวียดนาม – บริการรับแปลภาษาเวียดนาม รองรับงานแปลจากภาษาเวียดนามเป็นไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม แปลโดยนักแปลคนไทย และคนเวียดนามเจ้าของภาษา รับแปลพาสปอร์ตเวียดนามเป็นไทย แปลเอกสารแจ้งเกิดบุตร เอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำหรับเอกสารราชการ จะมีตราประทับรับรองคำแปลจากทางบริษัทให้ทุกงาน

รับแปลภาษาเวียดนาม

** ราคาค่าแปลภาษาเวียดนาม สำหรับงานแปลเอกสารราชการ และแปลเอกสารทั่วไปนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณ เนื้อหา ความยากง่ายในการจัดรูปแบบโครงสร้างตาราง และระยะเวลากับความเร่งด่วนของงาน ทางบริษัทจะแจ้งราคาค่าแปลภาษาเวียดนาม ให้ทราบได้ก็ต่อเมื่อ ทางลูกค้าได้จัดส่งไฟล์งานที่ต้องการให้แปลเป็นภาษาเวียดนามทั้งหมด ให้กับเราเพื่อทำการประเมินราคาทางอีเมลหรือไลน์แล้วเท่านั้น  

สอบถามระยะเวลาและค่าบริการ แปลเอกสารภาษาเวียดนามได้ที่

E-mail : pasacenter@gmail.com

Line Id : 0943422420

รับแปลภาษาเวียดนาม สำหรับเอกสารประเภทต่างๆดังนี้

รับแปลเอกสารราชการเป็นภาษาเวียดนาม

รับแปลเอกสารราชการ เป็นภาษาเวียดนาม ดำเนินงานแปลโดยนักแปลภาษาเวียดนาม ที่มีประสบการณ์ในด้านงานแปลภาษาเวียดนาม โดยจะเน้นไปที่ความถูกต้องของคำแปล การจัดวางรูปแบบคำแปลที่ตรงตามต้นฉบับ โดยเอกสารที่ให้บริการแปลเป็นภาษาเวียดนาม เช่น รับแปลพาสปอร์ตเวียดนามเป็นไทย แปลใบทะเบียนสมรส แปลใบเปลี่ยนชื่อ สกุล แปลเอกสารรับรองคุณสมบัติการสมรส ฯลฯ

รับแปลคู่มือภาษาเวียดนาม

บริการ รับแปลคู่มือเป็นภาษาเวียดนาม รับงานแปลคู่มือหลากหลายประเภท ได้แก่ แปลคู่มือความปลอดภัยเป็นภาษาเวียดนาม แปลคู่มือพนักงาน ระเบียบบริษัทเป็นภาษาเวียดนาม แปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักร โรงงาน หรือผลิตภัณฑ์ เป็นภาษาเวียดนาม ฯ แปลโดยล่ามเวียดนาม ประสบการณ์แปลกว่า 10 ปี

รับแปลเว็บไซต์ โบรชัวร์ ภาษาเวียดนาม

รับแปลเว็บไซด์เป็นภาษาเวียดนาม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำเว็บไซด์ภาษาเวียดนาม หรือเพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ไปสู่ประเทศเวียดนาม แปลโดยล่ามแปลภาษาเวียดนาม ที่มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารเป็นภาษาเวียดนามมาเป็นระยะเวลานาน และยังครอบคลุมถึงงานแปลเมนูอาหาร แปลโบรชัวร์ เป็นภาษาเวียดนามอีกด้วย

รับแปลเอกสารบริษัท เป็นภาษาเวียดนาม

รับแปลภาษาเวียดนาม สำหรับเอกสารด้านบริษัท โดยนักแปลที่ชำนาญด้านแปลเอกสารบริษัท ทั้งในงานแปลเอกสารบริษัทจากภาษาเวียดนามเป็นไทย และจากภาษาไทยเป็นเวียดนาม พร้อมจัดรูปแบบคำแปลตรงตามต้นฉบับ และมีตราประทับรับรองคำแปลจากทางบริษัทให้ฟรี เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการแปลภาษาเวียดนามกับเราเท่านั้น

เอกสารที่ให้บริการ

 • รับแปลใบรับรองโสดเป็นภาษาเวียดนาม
 • รับแปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาเวียดนาม
 • รับแปลพาสปอร์ต (เวียดนาม -> ไทย)
 • รับแปลใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาเวียดนาม
 • รับแปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาเวียดนาม
 • รับแปลสูติบัตร ใบเกิด
 • รับแปลใบมรณบัตรเป็นภาษาเวียดนาม
 • รับแปลบัตรประชาชนเป็นภาษาเวียดนาม
 • รับแปลใบหย่าภาษาไทยเป็นเวียดนาม
 • รับแปลใบเกรดภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม
 • รับแปลใบประกาศนียบัตรเป็นภาษาเวียดนาม
 • รับแปลเอกสารสมรส เป็นภาษาเวียดนาม
 • รับแปลเอกสารสมรสเป็นภาษาเวียดนาม
 • รับแปลภาษาเวียดนามด่วน
 • รับแปลภาษาไทยเป็นเวียดนาม
 • รับแปลภาษาเวียดนาม สำหรับเอกสารแจ้งเกิด
 • รับแปลเอกสารราชการ ไทย-เวียดนาม
 • รับแปลเอกสารด่วน

เกี่ยวกับบริการ รับแปลภาษาเวียดนาม ของศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter

Pasacenter รับแปลภาษาเวียดนาม และแปลภาษาอื่นๆ รวม 8 ภาษา โดยเปิดให้บริการรับแปลเอกสารผ่านทางออนไลน์มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ให้บริการงานแปลภาษาแก่ลูกค้ามาแล้วกว่า 10000 คน โดยในการ แปลภาษาเวียดนาม นี้จะดำเนินงานแปลโดยนักแปลที่เป็นล่ามภาษาเวียดนาม มีประสบการณ์ในงานโรงงาน ล่ามด้านเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ซึ่งเรามุ่งเน้นไปที่ คำแปลภาษาเวียดนามที่มีความถูกต้อง มีการจัดวางรูปแบบที่เหมือนกับต้นฉบับ เพื่อให้งานแปลเป็นงานคุณภาพ ที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานต่อได้ในทันที

นักแปลภาษาเวียดนามมืออาชีพ
ในการ แปลภาษาเวียดนามสำหรับเอกสารราชการนั้น ทางบริษัทจะดำเนินงานแปลโดยนักแปลภาษาเวียดนามที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการแปลภาษาเวียดนามเพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการเช่นกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศโดยเฉพาะ โดยเอกสารราชการที่แปลเป็นภาษาอิตาลีจากทางบริษัทนั้นจะมีระบบการตรวจเช็คคำแปลก่อนจัดส่งให้ลูกค้าเสมอเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลงานแปลภาษาเวียดนามที่นำไปใช้งานได้จริงมีความถูกต้องและรวดเร็ว
การจัดรูปตามต้นฉบับ
งานแปลภาษาเวียดนาม ที่มีรูปแบบตาราง การวางรูปแบบต่างๆของรูปภาพทั้งหมดในเอกสาร ทั้งเอกสารทางราชการ หรือเอกสารทั่วไปก็ตาม ทาง pasacenter จะจัดรูปแบบของคำแปลภาษาเวียดนาม ให้ใกล้เคียงกับไฟล์งานต้นฉบับมากที่สุด ทั้งในเรื่องของตาราง รูปภาพ ลูกค้าจะได้รับงานที่มีความสวยงาม นำไปใช้งานต่อได้โดยง่าย
จัดส่งงานแปลตามกำหนดนัด
บริการรับแปลภาษาเวียดนาม ของทาง pasacenter ให้ความสำคัญกับเรื่อง การจัดส่งงานที่ตรงตามกำหนดเวลานัดหมายมาโดยตลอด เมื่อแจ้งกำหนดส่งงานให้แก่ลูกค้าแล้ว ทางบริษัทจะรีบดำเนินการแปล ตรวจเช็ค และจัดส่งงานภาษาเวียดนามให้แก่ลูกค้า ตามกำหนดเวลาที่นัดหมายอย่างแน่นอน

รับแปลภาษาเวียดนาม และรับแปลภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวม 8 ภาษา

ศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter  นอกจากจะให้บริการ รับแปลภาษาเวียดนาม แล้ว ยังให้บริการแปลเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ อีก รวม 8 ภาษา ได้แก่ แปลภาษาจีน แปลภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี ภาษาเขมร รับแปลภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ซึ่งสำหรับ งานแปลภาษาเวียดนาม รองรับงานแปลจาก แปลจากภาษาเวียดนามเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นเวียดนาม  

บริการยื่นรับรองเอกสาร ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล 

บริการ รับแปลเอกสารภาษาเวียดนาม ของทางบริษัท มีบริการ ดำเนินการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศให้ด้วย โดยลูกค้าจะต้องมีเอกสารฉบับภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองโดยสถานทูตมาก่อน จึงจะนำมาให้บริการ แปลพร้อมยื่นรับรองเอกสารจากทางบริษัทได้ โดยค่าบริการ ในการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวง ราคา 800 บาท/1ท่าน โดยไม่จำกัดจำนวนเอกสาร (ราคาค่าบริการยื่นเรื่องนี้ ไม่รวมค่าแปลและค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารจากกระทรวง) โดยทางศูนย์แปลจะใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นรวม 7 วันทำการ ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ทาง email pasacenter@gmail.com หรือ line: 0943422420 ทางเราจะแจ้งราคาค่าแปลรวมถึงค่าดำเนินการให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว รับแปลเอกสารยื่นขอวีซ่า พร้อมรับรองเอกสาร
 • ค่าบริการสำหรับการยื่นรับรองเอกสาร 800 บาท (ไม่รวมค่าบริการแปลและค่าธรรมเนียมของกระทรวง)
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 7 วันทำการหลังได้เอกสารจากลูกค้าและรับชำระค่าดำเนินการ
 • การจัดส่งเอกสาร: ทางบริษัทจะส่งเป็น ems ให้ เมื่อเอกสารรับรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารตัวจริงมาเพื่อรับรอง ไม่สามารถใช้สำเนาเอกสารได้