รับแปลภาษาเกาหลี

รับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย ไทยเป็นเกาหลี แปลเอกสารราชการภาษาเกาหลี พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัท
รับแปลภาษาเกาหลี local

รับแปลภาษาเกาหลี

รับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี

ส่งเอกสารเพื่อสอบถามราคาค่าแปลได้ทาง

Email:  pasacenter@gmail.com

Line: 0943422420

ศูนย์แปล Pasacenter.com ให้บริการ รับแปลภาษาเกาหลีรับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี รับแปลเอกสารขอวีซ่าเป็นภาษาเกาหลี แปลพาสปอร์ตเกาหลีเป็นไทย พร้อมรับรองเอกสารจากทางศูนย์แปล ดำเนินการแปลโดยนักแปลภาษาเกาหลีระดับมืออาชีพ ประสบการณ์ในการ แปลงานภาษาเกาหลี กว่า 10 ปี ปัจจุบันเป็นผู้แปลหนังสือภาษาเกาหลีหลายเรื่อง และเป็นอาจารย์สอนภาษาเกาหลีมหาวิทยาลัยในไทย รับประกันคำแปลถูกต้อง จัดส่งงานแปลตรงเวลา รองรับงาน รับแปลภาษาเกาหลีด่วน สำหรับเอกสารราชการที่แปลเป็นภาษาเกาหลี จะมีตราประทับรับรองคำแปลจากศูนย์แปลให้เรียบร้อย

รับแปลภาษาเกาหลี

** ราคาค่าแปลภาษาเกาหลี สำหรับเอกสารทั่วไปและเอกสารราชการนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนคำ ความยากง่ายในการจัดวางรูปแบบสร้างตาราง และระยะเวลา ความเร่งด่วนของงาน ทางบริษัทจะแจ้งราคาค่าแปลภาษาเกาหลี ให้ทราบได้ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้จัดส่งไฟล์งานทั้งหมดที่ต้องการให้แปล ให้กับเราเพื่อประเมินราคาทางอีเมลหรือไลน์แล้วเท่านั้น  

สอบถามระยะเวลาและราคาค่าบริการ แปลเอกสารภาษาเกาหลีได้ที่

E-mail : pasacenter@gmail.com

Line Id : 0943422420

รับแปลภาษาเกาหลี สำหรับเอกสารประเภทต่างๆดังนี้

รับแปลเอกสารราชการภาษาเกาหลี

รับแปลเอกสารราชการเป็นภาษาเกาหลี และแปลเอกสารจากภาษาเกาหลีเป็นไทย พร้อมประทับตรารับรองคำแปลจากทางบริษัท และจัดส่ง ems ให้ถึงลูกค้า เอกสารราชการที่ให้บริการแปลเป็นภาษาเกาหลี เช่น แปลสูติบัตร (ใบเกิด) แปลทะเบียนบ้าน แปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล แปลใบรับรองโสด แปลทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า แปลจดหมายแนะนำตัว แปลหน้าสมุดบัญชีธนาคาร แปลใบเกรด แปลใบประกาศนียบัตร ฯลฯ

รับแปลเมนูอาหาร โบรชัวร์ เกาหลี

บริการ รับแปลเมนูอาหาร แปลโบรชัวร์ ผลิตภัณฑ์สินค้า เป็นภาษาเกาหลี แปลฉลากสินค้า บทความโฆษณาสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า แปลภาษาไทยเป็นเกาหลี รวมถึง รับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย สำหรับคู่มือสินค้า เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ จากภาษาเกาหลีเป็นไทย

รับแปลเอกสารการศึกษาภาษาเกาหลี

รับแปลเอกสารด้านการศึกษาทุกประเภท จากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี เช่น แปลใบเกรด แปลใบประกาศนียบัตร แปลหนังสือรับรองจบการศึกษา แปลทรานสคริป แปลใบรับรองผลการเรียน รวมถึงรับแปลจากภาษาเกาหลีเป็นไทย แปลสมุดพก แปลใบรับรองผลการเรียน พร้อมประทับตราจากบริษัท

รับแปลเอกสารบริษัทภาษาเกาหลี

รับแปลเอกสารภาษาเกาหลี สำหรับงานเอกสารของทางบริษัท เช่น แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลใบทะเบียนพาณิชย์ แปลทะเบียนนิติบุคคล แปลหนังสือรับรองเงินเดือน แปลใบทะเบียนการค้า แปลหนังสือรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ โดยนักแปลภาษาเกาหลี ประสบการณ์การณ์แปลหนังสือ แปลเอกสารราชการ กว่า 10 ปี พร้อมประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัท

เอกสารต่างๆดังนี้

 • รับแปลใบรับรองโสดเป็นภาษาเกาหลี
 • รับแปลทะเบียนบ้าน
 • รับแปลพาสปอร์ตเกาหลีเป็นไทย - อังกฤษ
 • รับแปลใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาเกาหลี
 • รับแปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาเกาหลี
 • รับแปลสูติบัตร ใบเกิด เป็นภาษาเกาหลี
 • รับแปลใบมรณบัตรเป็นภาษาเกาหลี
 • รับแปลหนังสือรับรองบริษัทเป็นภาษาเกาหลี
 • รับแปลใบทะเบียนการค้า
 • รับแปลงบการเงิน
 • รับแปลใบภงด/ภพ20
 • รับแปลบัตรประชาชนเป็นภาษาเกาหลี
 • รับแปลใบหย่าเกาหลี-ไทย-อังกฤษ
 • รับแปลสัญญาภาษาเกาหลีเป็นไทย
 • รับแปลจดหมายเป็นภาษาเกาหลี (เกาหลี-ไทย)
 • รับแปลสมุดพก หนังสือรับรองการเรียน
 • รับแปลใบเกรดภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี
 • รับแปลใบประกาศนียบัตรเป็นภาษาเกาหลี
 • รับแปลเอกสารสมรส วีซ่า เป็นภาษาเกาหลี
 • รับแปลข้อบังคับบริษัท
 • รับแปลเอกสารบริษัท
 • รับแปลภาษาเกาหลีด่วน
 • รับแปลภาษาเกาหลีเป็นอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นเกาหลี
 • รับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย
 • รับแปลเอกสารราชการด่วน

เหตุผลที่ควรใช้บริการ รับแปลเอกสารภาษาเกาหลี กับศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter

Pasacenter.com ให้บริการ รับแปลภาษาเกาหลี โดยมีเป้าหมายที่จะส่งมอบผลงานแปลภาษาเกาหลีที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ซึ่งนอกจากเราจะมุ่งเน้นในเรื่องความถูกต้องของงานแปลภาษาเกาหลีแล้ว เรายังให้ความสำคัญในเรื่องของความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงานเป็นอย่างมาก ลูกค้าที่ใช้บริการ แปลภาษาเกาหลี กับทางบริษัท จะได้รับคำแปลเกาหลีที่มีความถูกต้อง ใช้งานได้จริง มีการจัดรูปแบบฟอร์มที่ตรงตามต้นฉบับ และได้รับงานแปลตรงตามกำหนดนัดส่งมอบงานอย่างแน่นอน

นักแปลภาษาเกาหลีมืออาชีพ
PasaCenter.com ให้บริการ รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารภาษาเกาหลี โดยให้ความสำคัญในเรื่องของความถูกต้องของคำแปลเป็นสำคัญ โดยเฉพาะในการ แปลเอกสารราชการเป็นภาษาเกาหลี นั้น การแปลผิดพลาดไป ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าได้ เราจึงเลือกสรรเฉพาะนักแปลเกาหลี ที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในด้านงานแปลภาษาเกาหลี โดยนักแปลภาษาเกาหลีของทางศูนย์แปลของเรา มีประสบการณ์ในการแปลหนังสือภาษาเกาหลีเป็นไทย และยังเป็นอาจารย์วิชาเกาหลีประจำมหาวิทยาลัยของรัฐอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้งานแปลภาษาเกาหลีของลูกค้า มีความถูกต้อง สามารถนำไปใช้งานได้จริง ตรงตามจุดมุ่งหมายที่เราตั้งหวังไว้
รับแปลภาษาเกาหลีด่วน
สำหรับงาน แปลเอกสารราชการเป็นภาษาเกาหลี ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการ รับแปลภาษเกาหลีด่วน ได้ตามอีเมลที่แจ้งไว้ด้านต้น โดยลูกค้าจะต้องส่งไฟล์เอกสารที่ต้องการแปล พร้อมแจ้งระยะเวลาที่ต้องการรับงาน ทางบริษัทจะทำการเสนอราคาให้แก่ลูกค้าโดยเร็ว โดยในการแปลเอกสารภาษาเกาหลีด่วนนี้ ถ้าลูกค้าตกลงให้ทางเราแปล ทางลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการแปล และแจ้งยืนยันได้ภายใน 1 ชั่วโมง เพื่อจะได้จัดคิวงานและจัดส่งงานแปลได้ตามกำหนดนัดหมาย
การจัดรูปแบบตามต้นฉบับ
ในงานแปลเอกสารภาษาเกาหลี ที่มีการจัดรูปแบบตารางที่เยอะ เช่น การแปลใบเกรด แปลใบภงด หรืองบการเงิน ทางศูนย์แปลเอกสาร จะจัดวางรูปแบบคำแปลให้ตรงตามต้นฉบับ โดยงานแปลของลูกค้า จะมีความใกล้เคียงกับต้นฉบับเป็นอย่างมากที่สุด เพื่อในการนำไปใช้งานกับหน่วยงานราชการต่างๆ จะได้ผ่านไปได้ด้วยดี เพราะหน่วยงานราชการบางแห่งนั้น หากจัดเรียงรูปแบบไม่ตรงตามต้นฉบับ เค้าก็จะไม่ให้การรับรองแก่เอกสารนั้นๆด้วย
จัดส่งงานแปลภาษาเกาหลีตรงตามกำหนดนัด
การจัดส่งงานตรงตามกำหนดเวลา เป็นสิ่งที่ทางบริษัทให้ความสำคัญตลอดมา เพราะเราทราบถึงความสำคัญของเวลาเป็นอย่างดี การส่งงานที่ล่าช้า ย่อมทำให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าได้ โดยตั้งแต่เราเริ่มให้บริการ รับแปลเอกสารภาษาเกาหลี มาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีนั้น ทางบริษัทไม่เคยส่งงานให้ลูกค้าช้ากว่ากำหนดเลยแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้นลูกค้าที่ใช้บริการแปลภาษาเกาหลีกับเรา สามารถวางใจในเรื่องนี้ได้เลย
รับรองเอกสารจากบริษัทให้ฟรี
ในงานแปลภาษาเกาหลี ที่จะต้องนำไปใช้กับหน่วยงานราชการ หรือทางสถาบันการเงิน ธนาคารต่างๆ เช่น แปลพาสปอร์ต แปลใบแจ้งเกิด แปลใบสูติบัตร แปลทะเบียนบ้าน ฯ ทางศูนย์แปลเอกสาร pasacenter จะมีการประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัทให้ฟรี โดยมีค่าจัดส่ง ems เพิ่มเพียง 50 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ กรณีที่ต้องการนำคำแปลฉบับภาษาอังกฤษที่แปลจากภาษาเกาหลี ไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ทางบริษัทก็มีบริการเป็นตัวแทนยื่นรับรองเอกสาร ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการแปลเอกสารภาษาเกาหลีและอังกฤษกับเราด้วย ซึ่งจะมีราคาค่ายื่นเพียง 800 บาท/ท่านเท่านั้น (ไม่รวมค่าแปลและค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารของทางกระทรวงฯ)

รับแปลเอกสารภาษาเกาหลี และรับแปลภาษาต่างประเทศอื่นๆ จำนวน 8 ภาษา

ศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter นอกจากจะมีบริการ รับแปลเอกสารภาษาเกาหลี และรับแปลภาษาอังกฤษแล้ว เรายังให้บริการแปลเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 8 ภาษา ได้แก่ แปลภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี แปลภาษาเขมร รับแปลภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ซึ่งในการแปลภาษาเกาหลีนั้น จะรองรับงานแปลทั้ง แปลภาษาเกาหลีเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นเกาหลี แปลภาษาเกาหลีเป็นอังกฤษ และแปลภาษาอังกฤษเป็นเกาหลี
รับแปลภาษาจำนวน-7-ภาษา---ศูนย์แปลเอกสาร-Pasacenter

ภาษาอื่นๆที่ทางศูนย์แปลภาษาของเราให้บริการแปล

 • ภาษาลาว
 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาเขมร
 • ภาษาอิตาลี
 • ภาษาเวียดนาม

บริการยื่นรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

เพื่อการให้บริการที่ครบครันแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ แปลภาษาเกาหลี กับบริษัทฯ เราจึงมีบริการยื่นรับรองเอกสาร สำหรับงานเอกสารราชการ ที่จะต้องนำไปรับรองที่กรมการกงสุล โดยทางลูกค้าจะต้องแปลเอกสารฉบับภาษาไทยที่ต้องการนำไปใช้งาน แปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทางกระทรวงรับรองด้วย ทั้งนี้ทางบริษัทคิดค่าบริการเพียง 800 บาท/1 ท่าน โดยใช้เวลาดำเนินการรับรอบจนเสร็จเรียบร้อยพร้อมจัดส่ง ems ภายใน 7 วันทำการ ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง email pasacenter@gmail.com

 • ค่าบริการในการยื่นรับรองที่กระทรวง 800 บาท (ไม่รวมค่าบริการแปลและค่าธรรมเนียมของกระทรวง)
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการรับรองเอกสาร: 7 วันทำการหลังได้รับชำระค่าบริการพร้อมกับได้รับเอกสารจากลูกค้าแล้ว
 • การจัดส่งเอกสารที่รับรองแล้ว: เมื่อเอกสารรับรองเสร็จแล้ว ทางบริษัทจะส่ง ems ให้ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้
 • ในการยื่นรับรองเอกสาร ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารตัวจริงมาเพื่อรับรองเท่านั้น สำเนาเอกสารไม่สามารถรับรองได้