รับแปลใบเกรด-ทรานสคริป

แปลทรานสคริปเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฯ พร้อมรับรองจากบริษัท ราคาถูก
รับแปลทรานสคริป-แปลใบเกรด-pasacenter

รับแปลใบเกรด แปลทรานสคริป

รับแปลใบเกรด รับแปลทรานสคริปเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯ พร้อมรับรองเอกสาร

ส่งเอกสารเพื่อสอบถามราคาค่าแปลได้ทาง

Email:  pasacenter@gmail.com

Line: 0943422420

Pasacenter.com ให้บริการ แปลใบเกรด แปลทรานสคริป (Transcript) และรับแปลเอกสารราชการ พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัท และพร้อมกับมีบริการยื่นรับรองเอกสาร กงสุล กระทรวงต่างประเทศ สำหรับลูกค้าที่ต้องใช้เอกสารแปลที่ผ่านการรับรองจาก กรมการกงสุล ดูแลงานแปลโดย ผู้แปลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะ

แปลใบเกรด ทรานสคริป กับ Pasacenter มีจุดเด่นอย่างไร?

 • แปลทรานสคริป แปลใบเกรด โดยนักแปลของบริษัทที่มีความชำนาญด้านงานแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะ
 • มีบริการ รับแปลใบเกรด แปลทรานสคริป Transcript ด่วน ส่งงานได้ภายใน 1-2 วัน
 • จัดเรียงรูปแบบคำแปลใบเกรด ทรานสคริป ตามต้นฉบับ
 • จัดส่งงานที่แปลตามเวลานัดหมาย
 • ตอบอีเมลไว ลูกค้าจะได้รับอีเมลหรือไลน์การแจ้งราคาภายในเวลา 30 นาที เมื่อส่งต้นฉบับไฟล์งานสอบถามราคา
 • เอกสารจะมีตรารับรองคำแปลจากทางบริษัทให้ทุกงาน
 • บริษัทมีบริการยื่นรับรองเอกสารที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ สำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์ที่จะไปรับรองด้วยตนเอง

รับแปล ใบเกรด ทรานสคริป เป็นภาษาไทย และภาษาอื่นๆ รวม

นอกจากทางบริษัทจะให้บริการ รับแปลใบเกรด ทรานสคริปเป็นภาษาไทย แล้ว ทางบริษัทยังมีบริการ รับแปลใบเกรด ทรานสคริปเป็นภาษาอื่นๆ รวมทั้งหมด 8 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี ซึ่งแต่ละภาษา จะมีผู้แปลเฉพาะทาง ที่ชำนาญด้านการแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะ เป็นผู้จัดการงานแปลโดยตรง

 • แปลใบเกรดเป็นภาษาญี่ปุ่น
 • แปลใบเกรดเป็นภาษาเกาหลี
 • แปลใบเกรดเป็นภาษาจีน
 • แปลใบเกรดเป็นภาษาลาว
 • แปลทรานสคริปเป็นภาษาอิตาลี
 • แปลทรานสคริปเป็นภาษาอังกฤษ
 • แปลทรานสคริปเป็นภาษาเขมร
 • แปลทรานสคริปเป็นภาษาเวียดนาม

บริการ ยื่นรับรองใบเกรด ทรานสคริป และรับรองเอกสารราชการอื่นๆ ที่กรมการกงสุล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการ รับรองใบเกรด ทรานสคริป หรือเอกสารราชการอื่นๆ ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ และไม่อยากที่จะเสียเวลาไปจัดการด้วยตัวเอง ทาง pasacenter มีบริการเป็นตัวแทนยื่นประทับตรารับรองเอกสาร เพื่อให้เอกสารได้มีการประทับตรารับรองคำแปลจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กงสุล กระทรวงต่างประเทศ ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ แปลใบเกรด ทรานสคริป และแปลเอกสารราชการอื่นๆกับทางบริษัทด้วย โดยจะมีค่าบริการในการยื่นรับรอง 800 บาท/1ท่าน ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร (ราคาไม่รวมถึงค่าแปล และค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารของกงสุล) โดยลูกค้าสามารถแจ้งติดต่อขอใช้บริการรับรองเอกสาร ได้ทางอีเมลและไลน์ ตามหน้าเว็บไซต์

ข้อสำคัญควรทราบก่อนใช้บริการ รับรองเอกสาร

 • ค่าบริการ 800 บาท ส่ง ems ฟรี (ราคาไม่รวมค่าแปล + ค่าธรรมเนียมกระทรวงฉบับละ 400 บาท)
 • เวลาดำเนินการรับรองเอกสาร: 7วันทำการ ไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • เอกสารที่จะนำมารับรอง ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารตัวจริงมาเพื่อใช้รับรองเท่านั้น สำเนาหรือรูปถ่าย ไม่สามารถนำมารับรองได้
 • การจัดส่งงาน: เมื่อเอกสารได้รับการรับรองจากกระทรวงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์แปลจะจัดส่ง ems กลับไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
 • การชำระเงินค่าบริการ: ชำระเต็มจำนวน ก่อนเริ่มดำเนินการรับรอง

แปลทะเบียนสมรส

 1. ลูกค้าถ่ายรูป/แสกน ใบเกรด ทรานสคริป รวมทั้งเอกสารราชการอื่นๆ ที่ต้องการให้เราแปล ระบุภาษาที่ต้องการแปล กรณีต้องการรับรองกระทรวงด้วย ให้ระบุมาด้วย ส่งไฟล์มาที่ email: pasacenter@gmail.com หรือ Lineid : 0943422420
 2. เมื่อทางศูนย์แปลได้รับเมลหรือรูปถ่ายเอกสารจากลูกค้าแล้ว ทางบริษัทจะทำการ เสนอราคาให้ทราบโดยเร็ว
 3. ถ้าหากลูกค้าตกลงให้เราดำเนินงาน สามารถชำระเงินค่าแปล พร้อมถ่ายรูปสลิป เพื่อแจ้งโอนเงิน
 4. เมื่อได้รับยอดโอนจากลูกค้าเข้ามาแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งตอบกลับอีเมล/ไลน์ พร้อมเริ่มงานแปลให้ลูกค้าในทันที
 5. บริษัทจัดส่งไฟล์งานแปล ตามกำหนดที่แจ้งไว้

เกี่ยวกับบริการ รับแปลใบเกรด ทรานสคริป

บริการแปลเอกสารราชการของเรา

ทางบริษัทให้บริการ แปลเอกสารผ่านทางออนไลน์มาเป็นช่วงเวลากว่า 10 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารราชการ เพื่อรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศเป็นเป็นอันดี ในการแปลใบเกรด ทรานสคริป และเอกสารราชการอื่นๆนี้ ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ เช่น แปลภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน แปลภาษาเกาหลี ฯ ล้วนดำเนินการแปลโดยนักแปลที่มีประสบการณ์ในการ แปลใบเกรด ทรานสคริป และเอกสารราชการอย่างแท้จริง มีการจัดวางรูปแบบของคำแปลตรงตามต้นฉบับ ทำให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานต่อได้โดยไม่มีปัญหา ทั้งในการยื่นรับรองเอกสารที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ หรือนำไปใช้ที่ต่างประเทศก็ตาม