รับแปลภาษาลาว

แปลเอกสารภาษาลาวเป็นไทย ไทยเป็นลาวและอังกฤษ รับแปลภาษาลาวด่วน พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัท
รับแปลภาษาลาว-ไทย-อังกฤษ-pasacenter

รับแปลภาษาลาว-ไทย-อังกฤษ

รับแปลภาษาลาวเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นลาว-อังกฤษ

ส่งเอกสารเพื่อสอบถามราคาค่าแปลได้ทาง

Email:  pasacenter@gmail.com

Line: 0943422420

บริษัทแปลเอกสาร Pasacenter.com ให้บริการ รับแปลภาษาลาว รับแปลเอกสารภาษาลาว โดยรองรับคู่ภาษาดังนี้ แปลภาษาลาวเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นลาว แปลภาษาลาวเป็นอังกฤษ และ แปลภาษาอังกฤษเป็นลาว โดยรองรับงานแปลหลากหลายประเภท เช่น รับแปลเอกสารขอวีซ่าภาษาลาว-ไทย พร้อมรับรองเอกสาร แปลเอกสารด้านบริษัท แปลเอกสารด้านคู่มือความปลอดภัย คู่มือการทำงาน ดำเนินการแปลโดยนักแปลเจ้าของภาษา (ชาวลาว) ระดับมืออาชีพ ประสบการณ์ในการ รับแปลงานภาษาลาว กว่า 10 ปี รับประกันคำแปลถูกต้อง จัดส่งงานแปลตรงตามเวลา และมีบริการ รับแปลภาษาลาวด่วน พร้อมประทับตรารับรองเอกสารแปล จากบริษัทฟรี

รับแปลภาษาลาว เบื้องต้น

** ราคาค่าแปลภาษาลาว ขึ้นอยู่กับจำนวนคำ ความยากง่ายในการจัดวางรูปแบบสร้างตาราง และระยะเวลาที่ต้องการรับงาน ทางบริษัทจะแจ้งราคาค่าแปลภาษาลาวให้ทราบได้ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ส่งไฟล์งานทั้งหมดที่ต้องการให้แปล มาประเมินราคาทางอีเมลหรือไลน์แล้วเท่านั้น  

สอบถามระยะเวลาและค่าบริการ แปลเอกสารภาษาลาว ได้ที่

E-mail : pasacenter@gmail.com

Line Id : 0943422420

บริการ แปลภาษาลาว ของเรา รองรับงานแปลประเภทต่างๆดังนี้

รับแปลเอกสารราชการภาษาลาว

รับแปลเอกสารราชการเป็นภาษาลาว ทุกประเภท แปลเอกสารขอวีซ่าภาษาลาว-ไทย แปลเอกสารเพื่อสมรสกับคนลาว และสำหรับคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ เรามีบริการ ยื่นรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ให้ด้วย เอกสารราชการที่ให้บริการแปลภาษาลาว เช่น แปลสูติบัตร แปลใบแจ้งเกิด แปลทะเบียนบ้าน แปลหนังสือรับรองบริษัทภาษาลาว-ไทย แปลหนังสือรับรองความประพฤติ แปลหนังสือรับรองโสด (ใบรับรองความเป็นโสด) แปลพาสปอร์ตภาษาลาว-ไทย ฯลฯ

รับแปลคู่มือเป็นภาษาลาว

บริการ รับแปลคู่มือภาษาลาว ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น แปลคู่มือจากภาษาไทยเป็นลาว หรือแปลคู่มือภาษาลาวเป็นไทย โดยรองรับงานแปลคู่มือต่างๆ เช่น คู่มือพนักงาน คู่มือความปลอดภัย คู่มือการใช้งานเครื่องจักร คู่มือการใช้งานสินค้า ผลิตภัณฑ์ แปลโดยนักแปลชาวลาว ประสบการณ์ในการแปลคู่มือกว่า 10 ปี รับประกันผลงานถูกต้อง

รับแปลเว็บไซต์เป็นภาษาลาว

รับแปลเว็บไซต์เป็นภาษาลาว รองรับงานแปลเว็บไซต์หลายประเภท เพราะนักแปลของเราเป็นชาวลาวที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทในประเทศไทย ทำให้เข้าใจทั้งภาษาไทยและลาวได้เป็นอย่างดี สามารถรับงานแปลเว็บไซต์ภาษาลาว ได้ครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ หลายประเภท เช่น แปลเว็บไซต์เครื่องสำอางค์ แปลเว็บไซต์ขายเครื่องมือ เครื่องจักร แปลเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสาร รวมไปถึงแปลแผ่นพับ โบร์ชัวร์ ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นภาษาลาว

รับแปลเอกสารบริษัทลาว ไทย อังกฤษ

รับแปลภาษาลาว สำหรับเอกสารด้านบริษัท อาทิเช่น แปลระเบียบบริษัท แปลข้อบังคับบริษัท แปลหนังสือรับรองบริษัทภาษาลาว-ไทย แปลทะเบียนบริษัท แปลหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท โดยนักแปลชาวลาว สามารถใช้ภาษาทางการได้เป็นอย่างดี สำหรับเอกสารบริษัทที่เป็นภาษาลาวนั้น จะดำเนินการแปลโดยล่ามแปลคนไทย ที่มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารด้านแปลเอกสารบริษัทจากลาวเป็นไทยโดยเฉพาะ พร้อมจัดรูปแบบคำแปลตรงตามต้นฉบับ และรับรองคำแปลจากบริษัทให้เรียบร้อย

รับแปลสัญญา แปลข้อตกลง แปลระเบียบปฏิบัติจากภาษาลาวเป็นไทย

รับแปลสัญญาภาษาไทย-ลาว และสัญญาภาษาลาวเป็นไทย โดยสามารถใช้ภาษาในระดับที่เป็นทางการ รองรับงานที่มีความสำคัญสูง ไม่ว่าจะเป็นการแปลสัญญาจ้างงาน สัญญาซื้อขาย แปลสัญญาเพื่อนำเข้า ส่งออก รวมไปถึงรับแปลจดหมาย ทั้งจดหมายแนะนำตัวเพื่อเข้าทำงาน จดหมายธุรกิจ จดหมายเพื่อติดต่อซื้อขายสินค้า แปลอีเมล์ภาษาลาว-ไทย ฯลฯ

ตัวอย่างเอกสารที่ให้บริการ

 • รับแปลสัญญาภาษาลาวเป็นไทย
 • รับแปลจดหมายภาษาลาว ไทย อังกฤษ
 • รับแปลสมุดพก หนังสือรับรองการเรียน ลาวไทย
 • รับแปลใบเกรดภาษาลาวเป็นไทย
 • รับแปลใบประกาศนียบัตรภาษาลาวเป็นไทย
 • รับแปลบันทึกข้อตกลงจากภาษาลาวเป็นไทย
 • รับแปลข้อบังคับบริษัทภาษาลาว-ไทย
 • รับแปลเอกสารบริษัทเป็นภาษาลาว
 • รับแปลภาษาลาวด่วน
 • รับแปลภาษาลาวเป็นอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นลาว
 • รับแปลภาษาลาวเป็นไทย
 • รับแปลเอกสารด่วน

เหตุผลที่ควรใช้บริการ แปลเอกสารภาษาลาว กับศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter

Pasacenter.com ให้บริการ รับแปลภาษาลาวออนไลน์ โดยมีปณิธานว่าจะเป็นผู้นำในด้านการ แปลภาษาลาว ด้วยนักแปลชาวลาว และชาวไทย ที่มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นที่จะส่งมอบผลงานแปลภาษาลาวที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าของเรา เราต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจให้เราเป็นผู้รับผิดชอบงานแปลภาษาลาวของท่าน มาเป็นเวลากว่า 7 ปี เราจะทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของงาน และจะพยายามพัฒนาการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

นักแปลภาษาลาวมืออาชีพ
PasaCenter.com ให้บริการ รับแปลภาษาลาว โดยมุ่งเน้นไปที่ ความถูกต้องของงานแปล ความรวดเร็ว และคุณภาพของงานแปลภาษาลาว ที่มีการจัดวางรูปแบบที่ดี ภาษาที่เหมาะสม และสามารถนำไปใช้ได้จริงเป็นสำคัญ ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะร่วมงานกับนักแปลภาษาลาวคุณภาพสูง มีประสบการณ์ในการแปลงานภาษาลาวมาแล้ว กว่า 10 ปี มีผลงานเขียนหนังสือสอนภาษาไทยกับสำนักพิมพ์ ในประเทศลาว รองรับงานแปลภาษาลาวได้ครอบคลุมหลากหลายสาขา และมีระบบตรวจทานงานแปลทุกครั้ง ก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า เพื่อผลงานที่ดีที่สุด ที่จะส่งมอบแก่ลูกค้าทุกคน
จัดรูปแบบคำแปลตรงตามต้นฉบับ
สำหรับงานแปลภาษาลาว ที่มีรูปแบบตารางหรือมีการจัดรูปแบบที่ค่อนข้างมาก ทางบริษัทจะมีการจัดรูปแบบตารางหรือรูปแบบฟอร์มให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับให้มากที่สุด สำหรับเอกสารที่จะต้องนำไปใช้ที่หน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็น กระทรวงต่างประเทศ สถานทูตลาว หรือทางอำเภอที่ลาว การจัดรูปแบบตารางให้ใกล้เคียงตามต้นฉบับนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพื่อให้งานแปลนำไปใช้กับหน่วยงานราชการเหล่านั้นได้โดยไม่มีปัญหา
จัดส่งงานแปลภาษาตรงตามกำหนดนัด
ทางศูนย์แปลเอกสารของเรา ให้บริการรับแปลภาษาลาวทางเว็บไซต์ เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เราให้ความสำคัญกับการส่งงาน ว่าจะต้องส่งงานให้ตรงตามกำหนดเวลานัดหมายมาโดยตลอด เพราะเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกคน ต้องการใช้งานคำแปลอย่างเร่งด่วน การส่งงานที่ล่าช้าสร้างความเสียหายให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างมากเช่น นำไปยื่นวีซ่าไม่ทัน ทำสัญญาหรือทำข้อตกลงล่าช้า ดังนั้นแล้วเราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องการส่งงานให้ตรงตามกำหนดเวลามาโดยตลอด

รับแปลเอกสารภาษาลาว และรับแปลภาษาต่างประเทศอื่นๆ จำนวน 8 ภาษา

ศูนย์แปลภาษา Pasacenter ของเรา นอกจากจะให้บริการ แปลภาษาลาว และอังกฤษแล้ว ยังให้บริการแปลเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ อีกทั้งสิ้นรวม 8 ภาษา ได้แก่ รับแปลภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ซึ่งในการแปลภาษาลาวนั้น จะรองรับงานแปลทั้ง แปลภาษาลาวเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นลาว แปลภาษาลาวเป็นอังกฤษ และแปลภาษาอังกฤษเป็นลาว
รับแปลภาษาจำนวน-7-ภาษา---ศูนย์แปลเอกสาร-Pasacenter

ภาษาอื่นๆที่ทางศูนย์แปลเอกสารของเราให้บริการแปล

บริการยื่นรับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ แปลเอกสารภาษาลาว กับเรา เราจึงมีบริการยื่นรับรองเอกสาร สำหรับเอกสารราชการ ที่ต้องการนำไปรับรองที่กรมการกงสุล โดยลูกค้าจะต้องแปลเอกสารที่ต้องการเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทางกระทรวงรับรองด้วย โดยทางบริษัทจะมีค่าบริการเพียง 800 บาท/1 ท่าน และใช้เวลาดำเนินการพร้อมจัดส่ง ems ภายใน 7 วันทำการ ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง email pasacenter@gmail.com ตลอดเวลาทำการ

 • ค่าบริการยื่นรับรองเอกสาร 800 บาท (ไม่รวมค่าบริการแปลและค่าธรรมเนียมของกระทรวง)
 • ระยะเวลาในการรับรอง: 7 วันทำการหลังได้รับชำระค่าบริการและได้รับเอกสารจากลูกค้าแล้ว
 • การจัดส่งเอกสาร: เมื่อรับรองเสร็จแล้ว เพื่อความรวดเร็ว บริษัทจะส่งกลับทาง EMS จากกระทรวงในวันนั้นๆ
 • ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารตัวจริงมาเพื่อรับรองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำเนาได้