รับแปลทะเบียนบ้าน

แปลทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้าน รับแปลเอกสารขอวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมบริการ รับรองกงสุล
รับแปลทะเบียนบ้าน-สำเนาทะเบียนบ้าน-แปลเอกสารยื่นวีซ่า-รับรองกงสุล-pasacenter

รับแปลทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้าน

รับแปลทะเบียนบ้าน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น แปลเอกสารขอวีซ่า พร้อมบริการรับรองกงสุล

ส่งเอกสารเพื่อสอบถามราคาค่าแปลได้ทาง

Email:  pasacenter@gmail.com

Line: 0943422420

ทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ: House Registration) หรือ ท.ร.14 เป็นเล่มสมุดที่ใช้ลงรายการของคนที่มีสัญชาติไทย เปรียบเสมือน ฐานข้อมูลของบุคคลตามกฎหมายทะเบียนราษฎรของประเทศไทย โดยทะเบียนบ้านหลักๆจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ทะเบียนบ้านแบบถาวร หรือที่คนไทยใช้กันอยู่ทุกวัน เป็นเล่มสีน้ำเงิน มีเขียนบอกไว้ว่า ท.ร.14 กับอีกประเภทหนึ่งก็คือ ทะเบียนบ้านสำหรับคนอยู่ชั่วคราว หรือ ท.ร.13 ใช้สำหรับบุคคลต่างด้าวที่มีสิทธิอาศัยในประเทศไทยชั่วคราว และบุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยด้วย และจะมีอีกประเภทหนึ่งที่ผู้ที่สมรสหรือเดินทางไปต่างประเทศจะใช้กัน ก็คือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร์ หรือ ท.ร.14/1 ซึ่งเป็นเหมือนหนังสือรับรองว่าบุคคลนั้นๆมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นๆจริง จะแสดงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เหมือนกับทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงินทุกอย่าง เหมาะสำหรับผู้ไม่สะดวกจะใช้ทะเบียนบ้านเล่มจริง และบุคคลที่มีการเปลี่ยนชื่อสกุลหลายครั้ง เพื่อลดปริมาณเอกสารที่ต้องใช้รับรองลง

Pasacenter.com ให้บริการ แปลทะเบียนบ้าน แปลเอกสารทะเบียนบ้านหน้า 18  และรับแปลเอกสารราชการ พร้อมรับรองคำแปลจากทางบริษัท และมีบริการรับแปลเอกสาร รับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ สำหรับลูกค้าที่ต้องใช้เอกสารแปลที่ผ่านการให้การรับรองจาก กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ดูแลงานแปลโดย นักแปลที่มีความชำนาญด้านการแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะ

แปลทะเบียนบ้าน กับ Pasacenter ได้อะไรบ้าง?

 • แปลทะเบียนบ้านโดยนักแปลที่มีความแม่นยำด้านการแปลเอกสารราชการโดยตรง
 • มีบริการ รับแปลทะเบียนบ้านด่วน ส่งงานได้ภายใน 1 วัน
 • จัดเรียงรูปแบบคำแปลทะเบียนบ้าน ตามต้นฉบับ
 • จัดส่งงานแปลตามกำหนดนัดหมาย
 • ตอบอีเมลฉับไว ลูกค้าจะได้รับอีเมลหรือไลน์การแจ้งเสนอราคาภายใน 30 นาที เมื่อได้ส่งต้นฉบับไฟล์งานหรือไฟล์แสกนสอบถามราคา
 • เอกสารที่แปลจะมีการประทับตรารับรองคำแปลจากทางบริษัทให้ทุกงาน
 • ทางบริษัทมีบริการยื่นรับรองเอกสารที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ สำหรับลูกค้าที่ไม่อยากจะไปดำเนินการด้วยตนเอง

บริการ แปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาอื่นๆ รวม

นอกจากทางบริษัทจะให้บริการ แปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาอังกฤษ – แปลเอกสารยื่นวีซ่า เป็นภาษาอังกฤษแล้ว ทางบริษัทยังมีบริการ รับแปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาอื่นๆ รวมทั้งหมด 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี  ซึ่งแต่ละภาษา จะมีนักแปลเฉพาะทาง ที่ชำนาญด้านการแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะ เป็นผู้ดูแลงานแปลโดยตรง

 • แปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาญี่ปุ่น
 • แปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาเกาหลี
 • แปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาจีน
 • แปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาลาว
 • แปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาอิตาลี
 • แปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาอังกฤษ
 • แปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาเขมร
 • แปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาเวียดนาม

บริการ แปลเอกสาร รับรองกงสุล สำหรับงานแปลเอกสารขอวีซ่าและเอกสารราชการอื่นๆ ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการ รับรองทะเบียนบ้าน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ที่กรมการกงสุล และไม่อยากที่จะเสียเวลาไปจัดการด้วยตัวเอง ทาง pasacenter มีบริการเป็นผู้แทนยื่นประทับตรารับรองเอกสาร เพื่อให้เอกสารได้มีการประทับตราจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กงสุล กระทรวงต่างประเทศ ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ แปลทะเบียนบ้าน และแปลเอกสารราชการอื่นๆกับทางบริษัทด้วย โดยจะมีค่าบริการในการยื่นรับรอง 800 บาท/1ท่าน ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร (ราคานี้ไม่รวมถึงค่าแปล และค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารของทางกระทรวง) โดยลูกค้าสามารถแจ้งขอใช้บริการรับรองเอกสาร ได้ทางอีเมลและไลน์ ตามหน้าเว็บไซต์

สิ่งสำคัญที่ควรทราบก่อนใช้บริการ รับแปลเอกสาร รับรองกงสุล

 • ค่าบริการ800 บาท ส่ง ems ฟรี (ราคาไม่รวมค่าแปล + ค่าธรรมเนียมกระทรวงฉบับละ 400 บาท)
 • ระยะเวลาดำเนินการรับรองเอกสาร: 7วันทำการ ไม่นับรวมวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • เอกสารที่จะนำมารับรอง ทางลูกค้าจะต้องส่งเอกสารตัวจริงมาเพื่อรับรองเท่านั้น สำเนาหรือรูปถ่าย ไม่สามารถรับรองได้
 • การจัดส่งเอกสาร: เมื่อเอกสารได้รับการรับรองจากกระทรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะจัดส่ง ems กลับไปให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
 • การชำระเงินค่าบริการ: ชำระเต็มจำนวน ก่อนเริ่มดำเนินการรับรอง

แปลทะเบียนบ้าน

 1. ลูกค้าถ่ายรูป/แสกนไฟล์ ทะเบียนบ้าน รวมทั้งเอกสารราชการอื่นๆ ที่ต้องการแปล ระบุแจ้งภาษาที่ต้องการแปล ถ้าต้องการให้ยื่นรับรองกระทรวงด้วย ให้ระบุมาด้วย โดยส่งไฟล์มาที่ email: pasacenter@gmail.com หรือ Lineid : 0943422420
 2. เมื่อทางศูนย์แปลได้รับอีเมลเอกสารจากลูกค้าแล้ว ทางบริษัทจะทำการ เสนอราคาให้ทราบโดยเร็ว
 3. ถ้าลูกค้าตกลงให้เราดำเนินการ สามารถชำระเงินค่าแปล พร้อมถ่ายรูปสลิป เพื่อแจ้งการโอนเงิน
 4. เมื่อได้รับยอดโอนเข้ามาแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งตอบกลับอีเมลหรือไลน์ พร้อมกับเริ่มงานแปลให้ลูกค้าในทันที
 5. บริษัทจัดส่งงานแปล ตามกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้

เกี่ยวกับบริการ รับแปลทะเบียนบ้าน

แปลเอกสารยื่นวีซ่า เป็นอังกฤษ รับรองกงสุล

ศูนย์แปล pasacenterให้บริการ รับแปลเอกสารออนไลน์มาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารราชการ เพื่อรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลเป็นอย่างดี ในการแปลทะเบียนบ้าน และเอกสารราชการอื่นๆนี้ ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ เช่น แปลภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน แปลภาษาเกาหลี ฯ ล้วนปฏิบัติการแปลโดยผู้แปลที่มีประสบการณ์ในการ แปลทะเบียนบ้าน และเอกสารราชการอย่างแท้จริง มีการจัดรูปแบบคำแปลตรงตามต้นฉบับ ทำให้ลูกค้าสามารถนำเอกสารที่แปลไปใช้งานต่อได้โดยไม่มีปัญหา ทั้งในการยื่นรับรองเอกสารที่ กงสุล กระทรวงต่างประเทศ หรือนำไปใช้งานที่ต่างประเทศก็ตาม