รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล

แปลใบเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น แปลเอกสาร พร้อมรับรองที่กงสุล แจ้งวัฒนะ
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล-pasacenter-page

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯ แปลเอกสารขอวีซ่า พร้อมรับรองเอกสารกงสุล

ส่งเอกสารเพื่อสอบถามราคาค่าแปลได้ทาง

Email:  pasacenter@gmail.com

Line: 0943422420

Pasacenter.com ให้บริการ แปลใบเปลี่ยนชื่อ  และรับแปลเอกสารขอวีซ่า เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองคำแปลโดยทางบริษัท และมีบริการยื่นรับรองเอกสาร กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล สำหรับลูกค้าที่ต้องใช้เอกสารแปลที่ผ่านการรับรองจาก กองสัญชาติและนิติกรณ์ ดูแลงานแปลโดย นักแปลที่มีความถนัดด้านการแปลเอกสารราชการเพื่อใช้ขอวีซ่าโดยตรง

แปลใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กับ Pasacenter

 • แปลใบเปลี่ยนชื่อโดยนักแปลของบริษัทที่มีความชำนาญด้านงานแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะ
 • มีบริการ รับแปลใบเปลี่ยนชื่อด่วน ส่งงานได้ภายใน 1 วัน
 • จัดเรียงรูปแบบคำแปลใบเปลี่ยนชื่อ ตามต้นฉบับ
 • จัดส่งงานที่แปลตามเวลานัดหมาย
 • ตอบอีเมลรวดเร็ว ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเสนอราคาภายใน 30 นาที เมื่อได้ส่งต้นฉบับไฟล์งานหรือไฟล์แสกนสอบถามราคา
 • เอกสารจะมีตรารับรองคำแปลจากบริษัทให้ทุกงาน
 • ทางบริษัทมีบริการยื่นรับรองเอกสารที่ กงสุล กระทรวงต่างประเทศ สำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะไปรับรองด้วยตนเอง

บริการ แปลใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุลเป็นภาษาอื่นๆ รวม

นอกจากบริษัทจะให้บริการ รับแปลใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ แล้ว ทางบริษัทยังให้บริการ รับแปลใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี โดยแต่ละภาษา จะมีผู้แปลเฉพาะทาง ที่ชำนาญด้านการรับแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะ เป็นผู้จัดการงานแปลโดยตรง

 • แปลใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่น
 • แปลใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาเกาหลี
 • แปลใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาจีน
 • แปลใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาลาว
 • แปลใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอิตาลี
 • แปลใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
 • แปลใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาเขมร
 • แปลใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาเวียดนาม

บริการ รับแปลเอกสาร รับรองกงสุล สำหรับงานแปลเอกสารขอวีซ่า และเอกสารราชการอื่นๆ ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการ รับรองใบเปลี่ยนชื่อ หรือเอกสารราชการอื่นๆ ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล และไม่อยากที่จะเสียเวลาไปกระทำด้วยตัวเอง ทาง pasacenter มีบริการเป็นผู้แทนยื่นประทับตรารับรองเอกสาร เพื่อให้เอกสารแปลได้มีการประทับตรารับรองคำแปลจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ แปลใบเปลี่ยนชื่อ และแปลเอกสารราชการขอวีซ่าอื่นๆกับทางบริษัทด้วย โดยจะมีค่าบริการในการยื่นรับรอง 800 บาท/1ท่าน ไม่จำกัดปริมาณเอกสาร (ราคานี้ไม่รวมถึงค่าแปลเอกสาร และค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารของกงสุล) โดยลูกค้าสามารถแจ้งขอใช้บริการรับรองเอกสาร ได้ทางอีเมลและไลน์ ตามหน้าเว็บไซต์

ข้อควรทราบก่อนใช้บริการ แปลเอกสารและรับรองเอกสารกงสุล

 • ค่าบริการยื่นรับรอง 800 บาท ส่ง ems ฟรี (ราคาไม่รวมค่าแปล + ค่าธรรมเนียมกระทรวงฉบับละ 400 บาท)
 • ระยะเวลาที่ใช้ใช้ในการรับรองเอกสาร: 7วันทำการ ไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • เอกสารที่จะนำมารับรอง ลูกค้าต้องส่งเอกสารตัวจริงมาเพื่อทำการรับรองเท่านั้น สำเนาหรือรูปถ่าย ไม่สามารถเอาไปรับรองได้
 • การจัดส่งงาน: เมื่อเอกสารได้รับการรับรองจากกระทรวงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่ง ems กลับไปให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
 • การชำระค่าบริการ: ชำระเต็มจำนวน ก่อนเริ่มดำเนินการรับรองเอกสาร

แปลใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล

 1. ลูกค้าถ่ายรูป/แสกน ใบเปลี่ยนชื่อ รวมไปถึงเอกสารราชการอื่นๆ ที่ต้องการแปล ระบุแจ้งภาษาที่ต้องการแปล กรณีต้องการให้รับรองกระทรวงด้วย ให้ระบุมาด้วย โดยส่งไฟล์มาที่ email: pasacenter@gmail.com หรือ Lineid : 0943422420
 2. เมื่อทางศูนย์แปลได้รับอีเมลหรือรูปถ่ายเอกสารจากลูกค้าแล้ว ทางบริษัทจะทำการ เสนอราคาให้ทราบโดยเร็ว
 3. ถ้าลูกค้าตกลงให้เราดำเนินการ สามารถชำระเงินค่าแปล พร้อมถ่ายรูปสลิป เพื่อแจ้งการโอนเงิน
 4. เมื่อได้รับยอดโอนจากลูกค้าเข้ามาแล้ว ทางบริษัทจะทำการแจ้งตอบกลับอีเมลหรือไลน์ พร้อมเริ่มงานให้ในทันที
 5. บริษัทจัดส่งงานแปล ตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้

เกี่ยวกับบริการ รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

แปลเอกสารยื่นขอวีซ่า เป็นภาษาอังกฤษ รับรองกงสุล

ทางบริษัทให้บริการ รับแปลเอกสารผ่านทางออนไลน์มาเป็นช่วงเวลากว่า 10 ปี โดยมีความชำนาญด้านการแปลเอกสารราชการ เพื่อรับรองที่กงสุล กระทรวงต่างประเทศเป็นอย่างดี ในการแปลใบเปลี่ยนชื่อ และเอกสารราชการอื่นๆนี้ ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ เช่น แปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาจีน แปลภาษาเกาหลี ฯ ล้วนแต่ปฏิบัติการแปลโดยนักแปลที่มีประสบการณ์ในการ แปลใบเปลี่ยนชื่อ และเอกสารราชการอย่างแท้จริง มีการจัดรูปแบบคำแปลตรงตามต้นฉบับ ทำให้ลูกค้าสามารถนำเอกสารที่แปลไปใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา ทั้งในการยื่นรับรองเอกสารที่ กรมการกงสุล หรือนำไปใช้ที่ต่างประเทศก็ตาม