รับแปลบทคัดย่อ

แปลบทคัดย่อไทยเป็นอังกฤษ ราคาเหมาะสม คุณภาพเยี่ยม
รับแปลบทคัดย่อไทยเป็นอังกฤษราคาถูก-ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ-pasacenter

รับแปลบทคัดย่อ Abstract

 รับแปลบทคัดย่อไทยเป็นอังกฤษ ราคาถูก

ส่งเอกสารเพื่อสอบถามราคาค่าแปลบทคัดย่อได้ทาง

Email:  pasacenter@gmail.com

Line: 0943422420

บทคัดย่อ (Abstract) เป็นการสรุปเนื้อหาเฉพาะที่เป็นส่วนสำคัญของบทความ โดยกล่าวเน้นเฉพาะประเด็นสำคัญของงานที่นำเสนอ มักจะสรุปรายละเอียดทั้งหมดของบทความให้เหลือเพียง 15-20 บรรทัด หรือไม่เกิน 1 หน้ากระดาษA4 ในการเขียนบทคัดย่อ จะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักที่สำคัญก็คือ ในส่วนเกริ่นนำ ส่วนเนื้อหา และบทสรุปของบทความ โดยโดยบทคัดย่อนี้ จะมีประโยชน์เพื่อทำให้ผู้ที่อ่านบทคัดย่อ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะอ่านบทความนั้นๆฉบับเต็ม หรือทำการแปลเป็นภาษาของตนทั้งบทความหรือไม่

Pasacenter.com ให้บริการ รับแปลบทคัดย่อ (Abstract) รับแปลงานวิจัย แปลบทคัดย่อไทยเป็นอังกฤษ ในราคาที่เหมาะสม แปลโดยนักแปลที่จบปริญญาโท ด้านการแปลภาษาอังกฤษโดยตรง และมีประสบการณ์ในการแปลบทคัดย่อให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ทุกบทคัดย่อที่แปลโดย pasacenter ล้วนผ่านการตรวจจากอาจารย์ด้วยดี ทางเราจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้แปลบทคัดย่อให้กับนักศึกษา จากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

รับแปลบทคัดย่อ abstract

 • แปลบทคัดย่อไทยเป็นอังกฤษราคาเริ่มต้นหน้าละ 350-400 บาท

** ราคาค่าแปลบทคัดย่อ Abstract แปลบทความ ภาษาไทยเป็นอังกฤษนั้น ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ความเร่งด่วนที่ต้องการรับงาน ปริมาณของเนื้อหาที่ต้องการแปล ทางบริษัทจะแจ้งราคาค่าแปลบทคัดย่อให้ทราบได้ ต่อเมื่อได้รับไฟล์งานที่ต้องการแปลจากลูกค้าแล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าที่ไม่มีไฟล์งานหรืองานยังไม่เสร็จ ทางเราไม่สามารถแจ้งราคาที่ชัดเจนให้ได้

สอบถามระยะเวลาและค่าบริการ แปลบทคัดย่อ ได้ที่

E-mail : pasacenter@gmail.com

Line Id : 0943422420

แปลบทคัดย่อ Abstract กับ Pasacenter

 • แปลบทคัดย่อ แปล Abstract โดยนักแปลปริญญาโท เอกการแปลภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์การแปลบทคัดย่อ และเอกสารนักศึกษา กว่า 10 ปี บทคัดย่อที่แปลไปผ่านการตรวจจากอาจารย์ที่ปรึกษาโดยไม่มีปัญหา
 • มีบริการ รับแปลบทคัดย่อด่วน ส่งงานได้ภายใน 1 วัน (ลูกค้าต้องพร้อมโอนค่าแปลได้เลย)
 • จัดส่งงานแปลตามเวลานัดหมาย ไม่ช้า ไม่เบี้ยวงาน
 • ตอบอีเมลฉับไว ลูกค้าจะได้รับการแจ้งราคาภายใน 30 นาที เมื่อได้ส่งต้นฉบับไฟล์งานสอบถามราคาค่าแปล (กรณีไม่มีไฟล์งานส่งมาด้วย บริษัทจะไม่ทำการเสนอราคาใดๆ)

สาขาต่างๆดังนี้

 • แปลบทคัดย่อด้านการศึกษา
 • แปลบทคัดย่อด้านสิ่งแวดล้อม
 • แปลบทคัดย่อด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด
 • แปลบทคัดย่อด้านการพัฒนาสังคม
 • แปลบทคัดย่อด้านรัฐศาสตร์ การเมือง สังคม
 • แปลบทคัดย่อด้านชีววิทยา เคมี
 • แปลบทคัดย่อด้านการบัญชี การเงิน
 • แปลบทคัดย่อด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • แปลบทคัดย่อด้านกฎหมาย
 • แปลบทคัดย่องานวิจัย ปริญญาโท เอก
 • แปลบทคัดย่อสาขาภาษาอังกฤษ
 • แปลบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์
 • แปลบทคัดย่อโครงงานสิ่งประดิษฐ์
 • แปลบทคัดย่อรายงานนักศึกษา
 • แปลบทคัดย่อบทความวิชาการ
 • แปลบทคัดย่อโครงงานภาษาไทย
 • แปลบทคัดย่อด้านการท่องเที่ยว
 • แปลบทคัดย่อโครงการสาขาอื่นๆ

แปลบทคัดย่อ แปลบทความ

 1. ลูกค้าส่งไฟล์ word ของงานแปลบทคัดย่อ ที่ต้องการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ส่งมาที่ email: pasacenter@gmail.com หรือ Lineid : 0943422420
 2. เมื่อบริษัทได้รับอีเมลไฟล์งานบทคัดย่อ บทความ โครงงาน ฯ จากลูกค้าแล้ว ทางศูนย์แปลจะทำการ แจ้งเสนอราคาให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว
 3. ถ้าหากลูกค้าตกลงให้เราดำเนินการแปล สามารถชำระเงิน พร้อมถ่ายภาพสลิป เพื่อแจ้งการโอนเงิน
 4. เมื่อได้รับยอดชำระค่าแปลจากลูกค้าเข้ามาแล้ว บริษัทจะแจ้งตอบกลับอีเมล/ไลน์ พร้อมกับเริ่มงานแปลให้ลูกค้าในทันที
 5. จัดส่งงานแปล ตามกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้ 

     หมายเหตุ 

 • กรณีคำแปลมีข้อผิดพลาด ทางศูนย์แปลจะทำการแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ถ้าเป็นการแก้ไขเนื้อหาต้นฉบับภาษาไทย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง
 • กรณีมีการแก้ไขต้นฉบับภาษาไทยภายหลังจากเริ่มงงานแปลแล้ว อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามส่วนที่เพิ่มเติมแก้ไข 

เกี่ยวกับบริการ แปลบทคัดย่อ แปลบทความ

แปลบทคัดย่อไทยเป็นอังกฤษ ดำเนินการแปลโดยนักแปลเอกการแปลภาษาอังกฤษโดยตรง คุ้นเคยกับงานแปลบทคัดย่อ และแปลงานวิจัยของนักศึกษามาโดยตลอด สามารถใช้คำศัพท์ทางวิชาการได้ดี ไม่ว่าจะเป็นในงานแปลบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ฯ ลูกค้าที่ใช้บริการแปลบทคัดย่อจากทางศูนย์แปลของเราไปแล้ว น้อยครั้งนักที่จะมีการแก้ไขใหม่ ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่า งานแปลบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษของเรา มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง และแปลโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการแปลเอกสารทางวิชาการอย่างแท้จริง