รับแปลงาน

รับแปลงานภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารราชการทุกประเภท
รับแปลงาน-รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

รับแปลงานภาษาอังกฤษ 

รับแปลงาน รับแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น

ส่งเอกสารเพื่อสอบถามราคาค่าแปลได้ทาง

Email:  pasacenter@gmail.com

Line: 0943422420

รับแปลเอกสาร รับแปลงานภาษาอังกฤษ รับแปลงานด่วน แปลเอกสารราชการ แปลบทคัดย่อ งานวิจัย ฯลฯ โดยศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter ดำเนินงานแปลโดยนักแปลเฉพาะด้านกว่า 20 ท่าน รองรับงานแปลหลากหลายประเภท พร้อมประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัท และบริการ ยื่นรับรองเอกสาร กรมการกงสุล สำหรับงานรับแปลเอกสาราชการ แปลงานนักศึกษา เช่น แปลบทคัดย่อ แปลงานวิจัย ฯ โดยนักแปลเอกการแปลอังกฤษ คำแปลถูกต้อง ใช้งานได้จริง

ราคาค่าบริการ และภาษาอื่นๆ

 • แปลบทคัดย่อไทยเป็นภาษาอังกฤษราคาเริ่มต้นหน้าละ 350-400 บาท

 • แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น จีน เกาหลีราคาเริ่มต้นหน้าละ 600-1000 บาท

 • แปลเอกสารราชการภาษาไทยเป็นอังกฤษราคาเริ่มต้นหน้าละ 250-400 บาท

 • แปลบทความเป็นภาษาอังกฤษราคาเริ่มต้นหน้าละ 400 บาท

** ราคาค่าแปลเอกสาร ขึ้นอยู่กับปริมาณ ความยากง่าย การจัดวางรูปแบบ และความเร่งด่วนของงานแปล ทางบริษัทจะแจ้งราคาค่าแปลเอกสาร ให้ทราบได้ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ส่งไฟล์งานทั้งหมดที่ต้องการแปล มาประเมินราคาทางอีเมลหรือไลน์แล้วเท่านั้น  

สอบถามระยะเวลาและค่าบริการ แปลงาน ได้ที่

E-mail : pasacenter@gmail.com

Line Id : 0943422420

สำหรับเอกสารต่างๆ เช่น

รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลเอกสาร บทคัดย่อ จากภาษาไทยเป็นอังกฤษ รองรับงานแปลบทคัดย่อเป็นอังกฤษด่วน โดยนักแปลที่จบเอกภาษาอังกฤษโดยตรง มีประสบการณ์ในการแปลงานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา เป็นเวลากว่า 10 ปี งานแปลบทคัดย่อผ่านการตรวจจากอาจารย์โดยไม่มีปัญหา ใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมกับงานวิชาการได้เป็นอย่างดี สำหรับงานแปลบทคัดย่อด่วน ลูกค้าต้องสอบถามคิวงานอีกครั้ง เพราะหากมีคิวงานอยู่หลายท่าน อาจจะไม่สามารถให้บริการแปลงานด่วนได้

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ แปลบทความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย แปลงานสำหรับนักศึกษาในราคาประหยัด และมีคุณภาพสูง รวมถึงทาง pasacenter ยังให้บริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาลาว เวียดนาม ฯ โดยนักแปลเจ้าของภาษาเป็นผู้แปลด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้คำแปลมีความถูกต้องสูง และมีสำนวนภาษาที่ดี

รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลเอกสารราชการ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ - สำหรับงานแปลเอกสารราชการ ทางบริษัทมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารราชการ พร้มอยื่นรับรองกระทรวงต่างประเทศ มาเป็นระยะเวลานาน โดยในการแปลเอกสารราชการนี้ คำแปลจะต้องถูกหลักไวยากรณ์ และการใช้คำศัพท์ที่เป็นทางการ ตามที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศได้วางหลักไว้ และจะต้องมีการจัดรูปแบบของคำแปลให้ตรงตามกับต้นฉบับ ก่อนที่จะนำไปใช้งานที่ต่างประเทศ ดังนั้นทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับความถูกต้องของคำแปล ใส่ใจในทุกรายละเอียดที่สำคัญ เพื่อให้เอกสารของท่านสามารถนำไปใช้ที่ต่างประเทศได้อย่างไม่ต้องกังวล

รับแปลงานเว็บไซต์

บริการรับแปลงานเว็บไซต์ เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ รวม 7 ภาษา เช่น ภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี เขมร ลาว เวียดนาม ฯ โดยแต่ละภาษานั้น จะมีเจ้าของภาษาเป็นผู้แปลงานด้วยตนเอง คำแปลมีความถูกต้องและมีสำนวนภาษาที่ดี

รับแปลเอกสารคู่มือ

บริการ รับแปลเอกสารด้านคู่มือ ทุกประเภท เช่น แปลคู่มือพนักงาน แปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักร แปลเอกสารคู่มือผลิตภัณฑ์ หรือแปลข้อมูลสินค้าจากต่างประเทศ ฯ โดยให้บริการแปลเอกสารคู่มือ จำนวน 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี กัมพูชา เวียดนาม ลาว

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ และรับแปลงานภาษาต่างประเทศอื่นๆ จำนวน 8 ภาษา

รับแปลภาษาจำนวน-7-ภาษา---ศูนย์แปลเอกสาร-Pasacenter ศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter ของเรามีบริการรับแปลงานภาษาอังกฤษ และรับแปลเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ รวมทั้งหมด 8 ภาษาได้แก่ แปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาจีน แปลภาษาเกาหลี แปลภาษาอิตาลี แปลภาษาเขมร แปลภาษาเวียดนาม และ แปลภาษาลาว ซึ่งในแต่ละภาษาที่ให้บริการรับแปลนั้น จะมีนักแปลที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูงในการแปลงานภาษานั้นๆ เป็นผู้ดำเนินการแปล รวมถึงในการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศนั้น จะแปลโดยนักแปลที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อให้งานแปลที่ได้ มีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด

รับแปลงานภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ รวม

บริการแปลเอกสารและยื่นรับรองเอกสารราชการ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

กรณีสำหรับลูกค้าที่ต้องการ แปลเอกสารราชการ และรับรองเอกสาร ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ และไม่อยากที่จะเสียเวลาไปดำเนินการด้วยตนเอง ทาง pasacenter มีบริการเป็นผู้แทนนำเอกสารไปยื่นประทับตรารับรองเอกสาร เพื่อให้เอกสารแปลได้มีการประทับตราจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ แปลงานภาษาอังกฤษ และแปลเอกสารราชการอื่นๆกับทางบริษัทด้วย โดยมีค่าบริการในการยื่นรับรอง 800 บาท/1ท่าน ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร (ราคาไม่รวมค่าแปลเอกสาร และค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารของกงสุล) โดยลูกค้าสามารถแจ้งติดต่อขอใช้บริการรับรองเอกสาร ได้ทางอีเมลและไลน์ ตามหน้าเว็บไซต์

ใช้บริการ รับแปลงานภาษาอังกฤษ/รับแปลงานด่วน กับเราดียังไง?

Pasacenter.com ให้บริการ แปลงานภาษาอังกฤษ ผ่านทางออนไลน์มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีลูกค้าไว้วางใจใช้บริการแปลงานกับเราหลายหมื่นท่าน โดยเฉพาะในการแปลงานภาษาอังกฤษของนักศึกษา เช่น แปลบทคัดย่อ แปลงานวิจัย แปลวิทยานิพนธ์ ฯ ซึ่งจะให้บริการแปลอยู่เป็นประจำ เราคัดเลือกทีมงานที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษสูง และมีความรับผิดชอบ ใส่ใจต่องาน เป็นผู้ดูแลงานแปลอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยมุ้งเน้นไปที่ ความถูกต้อง ความตรงเวลา และงานต้องนำไปใช้ได้จริง

แปลงานภาษาอังกฤษ กับ pasacenter

 • แปลงานนักศึกษา แปลบทคัดย่อ โดยนักแปลเอกอังกฤษ ปริญญาโท
 • มีบริการรับแปลงานภาษาอังกฤษด่วน
 • งานที่เป็นฟอร์ม จะจัดรูปแบบให้ตามต้นแบับ
 • จัดส่งงานแปลตามกำหนดนัด ไม่ช้า ไม่สาย ไม่อ้าง
 • ตอบอีเมลรวดเร็ว เมื่อส่งต้นฉบับไฟล์งานสอบถามราคา ลูกค้าจะได้รับการแจ้งราคาภายใน 30 นาที
 • งานแปลเอกสารราชการ จะมีตราประทับจากบริษัทรับรองให้ทุกงาน
 • มีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล สำหรับเอกสารราชการ เอกสารยื่นวีซ่า

แปลเอกสาร กับ pasacenter

 1. ลูกค้าถ่ายรูป/แสกน งานเอกสารที่ต้องการแปล / รูปถ่ายของเอกสารราชการที่ต้องการแปล ระบุภาษาที่ต้องการแปล กรณีต้องการรับรองกงสุลด้วย ให้ระบุมาด้วย ส่งมาที่ email: pasacenter@gmail.com หรือ Lineid : 0943422420
 2. เมื่อได้รับเมลไฟล์งานเอกสารจากลูกค้าแล้ว ทางศูนย์แปลจะทำการ เสนอราคาให้ทราบโดยเร็ว
 3. หากลูกค้าตกลงให้ดำเนินการ สามารถชำระเงิน พร้อมถ่ายรูปสลิป เพื่อแจ้งโอนเงินมาทางอีเมลหรือไลน์ที่ติดต่อ
 4. เมื่อได้รับยอดโอนจากลูกค้าแล้ว บริษัทจะแจ้งตอบกลับอีเมล/ไลน์ พร้อมกับเริ่มงานแปลภาษาให้ในทันที
 5. บริษัทจัดส่งงานแปลเอกสาร ตามกำหนดที่แจ้งไว้ 

เกี่ยวกับบริการ รับแปลงาน รับแปลเอกสาร

บริการ แปลงานภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฯ

ทางบริษัทให้บริการ รับแปลเอกสาร รับแปลงาน ผ่านทางออนไลน์มาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการ แปลงานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา เช่น แปลบทคัดย่อ แปลงานวิจัย ฯ และงานแปลเอกสารราชการ เพื่อรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศเป็นอย่างดี ในการแปลงาน แปลเอกสารนี้ ไม่ว่าจะเป็นการแปลงานเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลงานเป็นภาษาอื่นๆ เช่น แปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาจีน แปลภาษาเกาหลี ฯ ล้วนแต่ลงมือแปลโดยผู้แปลที่มีความสามารถในการแปลเอกสารภาษานั้นๆ อย่างแท้จริง รวมถึงมีการจัดรูปแบบคำแปลตรงตามต้นฉบับ สำหรับงานแปลเอกสารราชการ ทำให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา ทั้งในการยื่นรับรองเอกสารที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ หรือนำไปใช้งานที่ต่างประเทศก็ตาม