รับแปลคู่มือ

แปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักร แปลคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้า แปลคู่มือผลิตภัณฑ์ คู่มือโรงงาน คู่มือพนักงาน
รับแปลคู่มือ-แปลคู่มือการใช้เครื่องจักรภาษาอังกฤษ-pasacenter

รับแปลคู่มือ 

รับแปลคู่มือทุกประเภท แปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักร คู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ลาว เขมร เวียดนาม ฯ

ส่งเอกสารเพื่อสอบถามราคาค่าแปลได้ทาง

Email:  pasacenter@gmail.com

Line: 0943422420

รับแปลคู่มือ แปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักร แปลคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้า แปลคู่มือพนักงาน ฯลฯ โดยรองรับงานแปลคู่มือ 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม โดยแต่ละภาษาจะดำเนินการแปลคู่มือ โดยนักแปลเจ้าของภาษา (สำหรับงานแปลคู่มือจากไทยเป็นภาษาอื่นๆ) และนักแปลด้านวิศวกรรม เทคนิค ฯ เพื่อให้งานแปลคู่มือ มีความถูกต้อง และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ประเภทต่างๆ เช่น

 • แปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักร
 • แปลคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้งานสินค้า ผลิตภัณฑ์
 • แปลคู่มือพนักงาน คู่มือบริษัท
 • แปลคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือโรงงาน
 • แปลคู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รีโมท อุปกรณ์ควบคุม

รับแปลคู่มือเป็นภาษาอังกฤษ และแปลคู่มือเป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวม 7 ภาษา

รับแปลภาษาจำนวน-7-ภาษา---ศูนย์แปลเอกสาร-Pasacenter ศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter ให้บริการ แปลคู่มือภาษาอังกฤษ และแปลคู่มือภาษาอื่นๆ รวม 7 ภาษา โดยสำหรับงานแปลคู่มือเป็นภาษาในโซนเอเชีย ที่ต้องให้พนักงานอ่านและปฏิบัติตาม เช่นภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ฯ เหล่านี้ จะดำเนินงานแปลโดยนักแปลที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และเข้าใจในวัตถุประสงค์ของคู่มือนั้นๆได้อย่างครบถ้วน ซึ่งนักแปลเจ้าของภาษาต่างๆนี้ เป็นนักแปลที่จบการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรีในเมืองไทย ซึ่งทำให้สามารถเข้าใจทั้ง 2 ภาษาได้เป็นอย่างดี บางท่านก็ยังเป็นอาจารย์สอนภาษาประจำมหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้วย ทำให้งานแปลคู่มือของเรา มีความถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีปัญหา

รับแปลคู่มือภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ รวม

 • แปลคู่มือภาษาอังกฤษ
 • แปลคู่มือภาษาจีน
 • แปลคู่มือภาษาญี่ปุ่น
 • แปลคู่มือภาษาเกาหลี
 • แปลคู่มือเป็นภาษาลาว
 • แปลคู่มือเป็นภาษาเวียดนาม
 • แปลคู่มือเป็นภาษาเขมร กัมพูชา

ใช้บริการ แปลคู่มือ กับเราดียังไง?

Pasacenter.com ให้บริการ แปลคู่มือภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารออนไลน์ มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีลูกค้าไว้วางใจใช้บริการแปลงานกับเราอย่างมากมาย โดยบริการ รับแปลคู่มือนี้ ถ้าสำหรับภาษาอังกฤษก็จะแปลโดยนักแปลด้านวิศวกรรมโดยตรง ในส่วนของการแปลคู่มือจากภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาไทย ผู้แปลจะเป็นล่ามโรงงาน คลุกคลีกับด้านเครื่องจักร การใช้งานเครื่องจักร มาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีทุกคน ดังนั้น ลูกค้าจะได้รับงานที่มีความถูกต้อง ใช้งานได้จริง และเสร็จทันกำหนดการใช้งาน

จุดเด่นของบริการ แปลคู่มือ

 • แปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักร คู่มือโรงงาน โดยล่ามสายโรงงานโดยเฉพาะ
 • รับแปลคู่มือพนักงาน คู่มือความปลอดภัย เป็นภาษาเขมร ลาว เวียดนาม โดยเจ้าของภาษา
 • งานแปลคู่มือที่เป็นฟอร์ม จะจัดรูปแบบให้ตามต้นแบับ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานที่สุด
 • จัดส่งงานแปลคู่มือตามกำหนดนัด ไม่ช้า ไม่สาย ไม่เลื่อน
 • แจ้งราคาค่าแปลให้ทราบ เมื่อลูกค้าส่งไฟล์งานฉบับเต็มที่ต้องการแปล ภายใน 1 ชั่วโมง

แปลคู่มือ กับ pasacenter

 1. ลูกค้าถ่ายรูป/แสกน ไฟล์งานคู่มือที่ต้องการแปล พร้อมระบุภาษาที่ต้องการแปล ส่งมาที่ email: pasacenter@gmail.com หรือ Lineid : 0943422420
 2. เมื่อเราได้รับเมลไฟล์งานเอกสารจากลูกค้าแล้ว จะรีบทำการเสนอราคาให้ทราบโดยเร็ว 
 3. หากลูกค้าตกลงให้เราแปลคู่มือ สามารถชำระเงิน พร้อมถ่ายรูปสลิป เพื่อแจ้งโอนเงินและเริ่มงานแปล ส่งมาทางไลน์หรืออีเมลที่ติดต่อไว้
 4. เมื่อได้รับยอดโอนค่าแปลแล้ว ทางบริษัทจะเริ่มดำเนินการแปลให้ทันที 

เกี่ยวกับบริการ รับแปลคู่มือ คู่มือโรงงาน คู่มือเครื่องจักร

บริการ แปลคู่มือภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ

งานแปลคู่มือ ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการติดตั้งเครื่องจักร คู่มือการใช้งานเครื่องจักร คู่มือโรงงาน คู่มือฝึกอบรมพนักงาน คู่มือในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ทางเราให้บริการแปลภาษาอังกฤษโดยนักแปลด้านวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ เพราะจะต้องมีการใช้คำศัพท์ที่เป็นทางเทคนิคเฉพาะ เพื่อให้งานแปลมีความสมบูรณ์ที่สุด และในส่วนของการแปลจากภาษาญี่ปุ่นและจีนนั้น ก็จะยกหน้าที่ให้กับล่ามโรงงานโดยตรง เพราะคลุกคลีอยู่กับคำศัพท์เหล่านี้มาโดยตลอด จึงทำให้งานแปลคู่มือของเรา มีความถูกต้องสมบูรณ์และสามารถนำไปใช้งานได้จริง และได้รับงานแปลที่รวดเร็วอีกด้วย