รับแปลจดหมาย

แปลจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯ โดยนักแปลเจ้าของภาษา
รับแปลจดหมาย-รับแปลจดหมายธุรกิจ-จดหมายขอวีซ่า-รับแปลเอกสาร

รับแปลจดหมาย 

รับแปลจดหมายธุรกิจ จดหมายคู่รัก จดหมายแนะนำตัว จดหมายประกอบการขอวีซ่า ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ลาว เขมร เวียดนาม ฯ

ส่งเอกสารเพื่อสอบถามราคาค่าแปลได้ทาง

Email:  pasacenter@gmail.com

Line: 0943422420

รับแปลจดหมาย แปลจดหมายธุรกิจ แปลจดหมายประกอบการขอวีซ่า แปลจดหมายแนะนำตัว ขอทุน แปลจดหมายคู่รัก  ฯลฯ โดยรองรับงานแปลจดหมาย 7 ภาษา ได้แก่ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม. โดยงานแปลจดหมายแต่ละภาษานั้น จะดำเนินการแปลโดยนักแปลเจ้าของภาษา (สำหรับงานแปลจดหมายจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่นๆ) เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเจตนารมณ์ของต้นฉบับออกมา เป็นอีกภาษาหนึ่ง ได้อย่างเข้าใจ ชัดเจน และมีความถูกต้องสูงสุด

ประเภทต่างๆ เช่น

 • แปลจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ
 • แปลจดหมายคู่รัก คู่สมรส
 • แปลจดหมายแนะนำตัว แปลจดหมายเพื่อขอทุน ขอเงินสนับสนุน
 • แปลจดหมายประกอบการยื่นขอวีซ่า แปลจดหมายยื่นสถานทูต
 • แปลจดหมาย ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

รับแปลจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ และแปลจดหมายเป็นภาษาต่างประเทศรวม 7 ภาษา

รับแปลภาษาจำนวน-7-ภาษา---ศูนย์แปลเอกสาร-Pasacenter ศูนย์แปลเอกสาร Pasacenter ให้บริการ แปลจดหมายภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาในโซนอาเซียน เช่น ภาษาลาว ภาษาเขมร และภาษาเวียดนาม โดยในการแปลจดหมายเป็นภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษนั้น จะแปลโดยเจ้าของภาษาโดยตรง เช่น จดหมายขอทุนภาษาญี่ปุ่น ก็จะดำเนินการแปลโดยนักแปลชาวญี่ปุ่น ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงเป็นผู้แปล เพื่อให้งานแปลออกมาได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และมีสำนวนภาษาที่ไหลลื่น ผู้ที่อ่านก็จะเข้าใจความหมายของต้นฉบับที่ต้องการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และในการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยนั้น ก็จะเป็นนักแปลชาวไทย ที่มีความรู้ความเข้าใจในภาษานั้นๆอย่างดี เป็นผู้แปล ก็จะทำให้คำแปลภาษาไทยอ่านเข้าใจง่าย มีการเรียบเรียงและสื่อความหมายของต้นฉบับได้ดี

รับแปลจดหมายภาษาอังกฤษ และอื่นๆ รวม

 • แปลจดหมายภาษาอังกฤษ
 • แปลจดหมายภาษาจีน
 • แปลจดหมายภาษาญี่ปุ่น
 • แปลจดหมายภาษาเกาหลี
 • แปลจดหมายเป็นภาษาลาว
 • แปลจดหมายเป็นภาษาเวียดนาม
 • แปลจดหมายเป็นภาษาเขมร กัมพูชา

ใช้บริการ แปลจดหมาย กับเราดียังไง?

Pasacenter.com ให้บริการ แปลจดหมาย รับแปลเอกสาร รับแปลงานหลากหลายประเภท โดยให้บริการผ่านช่องทางการแปลออนไลน์ มาเป็นเวลาเกิน 10 ปี มีนักแปลคุณภาพที่ร่วมงานกับเราเกินกว่า 50 ท่าน โดยมีทั้งเจ้าของภาษาที่เป็นชาวญี่ปุ่น ชาวจีน ชาวเกาหลี ฯ และนักแปลคนไทยที่มีประสบการณ์ในสายงานล่ามแปลภาษา ล่ามแปลเอกสาร ที่มีความชำนาญในสาขาต่างๆอยู่หลากหลาย โดยยึดถือหลักการของความถูกต้องของงานแปล ความรวดเร็วในการทำงาน การจัดส่งงานที่ตรงตามเวลานัดหมาย และราคายุติธรรม ซึ่งไม่ได้หมายความว่า เราให้บริการแปลจดหมาย หรือแปลเอกสารอื่นๆในราคาที่ถูกที่สุด แต่เป็นราคาที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักแปล ซึ่งทำให้เกิดคุณภาพงานที่ดีที่สุดด้วย

แปลจดหมาย กับ Pasacenter ดียังไง?

 • แปลจดหมายโดยนักแปลเจ้าของภาษา คำแปลมีความถูกต้อง ถ่ายทอดความหมายได้ดี
 • จัดส่งงานแปลจดหมายตามกำหนดนัด ไม่ช้า ไม่สาย ไม่เลื่อน
 • แจ้งราคาค่าแปลภายใน 30-60 นาที เมื่อลูกค้าส่งต้นฉบับที่ต้องการแปลสอบถามราคาทางไลน์/เมล
 • รองรับงานแปลจดหมายถึง 7 ภาษา

แปลจดหมาย กับ pasacenter

 1. ลูกค้าถ่ายรูป/แสกน/ส่งไฟล์ word สำหรับจดหมาย ที่ต้องการแปล พร้อมระบุภาษาที่ต้องการให้แปล ส่งมาที่ email: pasacenter@gmail.com หรือทาง Lineid : 0943422420
 2. เมื่อเราได้รับเมลไฟล์ต้นฉบับงานของลูกค้าแล้ว จะรีบทำการแจ้งราคาค่าแปลเอกสารให้ทราบโดยเร็ว 
 3. หากลูกค้าตกลงให้เราแปลงานให้ สามารถชำระเงิน พร้อมถ่ายรูปสลิป เพื่อแจ้งโอนเงินและเริ่มงานแปล ส่งมาทางไลน์หรืออีเมลที่ติดต่อไว้
 4. เมื่อได้รับยอดโอนค่าแปลแล้ว ทางบริษัทจะเริ่มงานแปลให้ในทันที 

เกี่ยวกับบริการ รับแปลจดหมาย แปลเอกสารต่างๆ

บริการ แปลจดหมายภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ

แปลจดหมาย สิ่งสำคัญสำหรับการแปลจดหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจดหมายคู่รัก จดหมายทางธุรกิจ จดหมายเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า จดหมายแนะนำตัว ขอทุน ฯลฯ ก็คือการถ่ายทอดความหมายให้เป็นภาษานั้นๆอย่างเหมาะสม การใช้ภาษาถูกกาลเทศะ เช่น จดหมายคู่รัก ก็จะต้องมีความสนิทสนม ไพเราะ อ่านแล้วลื่นไหน ส่วนในการแปลจดหมายทางธุรกิจ โดยเฉพาะการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีธรรมเนียมในการใช้ภาษาละเอียดอ่อน ก็จะต้องเลือกใช้ภาษาที่มีความสุภาพ เป็นทางการ ฯ ซึ่งทาง pasacenter ได้มองเห็นความสำคัญตรงส่วนนี้มาตลอด ได้จัดเตรียมทีมนักแปลทั้งที่เป็นเจ้าของภาษา และนักแปลไทยที่มีความชำนาญในงานด้านนี้โดยตรง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานของลูกค้า